Zaměstnanec: Popleta

zaměstnanec popleta

Stručný popis

Popleta je typ zaměstnance, který má tendenci být chaotický, nepořádný nebo neorganizovaný v své práci.

Úplný popis

Poplety se mohou objevit v jakémkoliv odvětví nebo pracovním prostředí, ale mohou být zvláště viditelné v rolích, které vyžadují vysokou úroveň organizace a detailů. Komunikace s popletou může být náročná, protože jejich myšlenky a informace mohou být nepřehledné a chaotické.

Jak se projevuje

Popleta se často projevuje tím, že má potíže udržet pořádek v své práci, může mít problémy s dodržováním termínů nebo může mít obtíže udržet si přehled o úkolech a informacích.

Silné stránky

 • Může být kreativní a inovativní.
 • Může být schopný multitaskingu a zvládání mnoha úkolů najednou.
 • Může být flexibilní a schopný přizpůsobit se rychlým změnám.

Možné kořeny problémů

Problémy mohou pramenit z nedostatečných organizačních dovedností, nadměrného multitaskingu, nebo z tendence k rozptýlenosti nebo zapomnětlivosti.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s popletou je důležité být trpělivý, poskytnout jasnou a strukturovanou komunikaci a pokusit se pomoci jim lépe se organizovat.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet popletu může znamenat poskytnutí nástrojů a zdrojů pro lepší organizaci, včetně časového managementu a plánování úkolů, stejně jako poskytnutí konstruktivní zpětné vazby a podpory.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může způsobit konflikt svou neorganizovaností nebo neschopností dodržovat termíny.
 2. Jeho chaotické chování může způsobit frustraci nebo stres ostatním členům týmu.
 3. Může mít obtíže udržet si přehled o úkolech a informacích, což může vést k chybám nebo zpoždění.
 4. Může mít potíže s koncentrací nebo zapomínat na důležité úkoly.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podporovat lepší organizaci a plánování mezi svými zaměstnanci?
 2. Jak mohu pomoci popletům zlepšit jejich organizační dovednosti a zvládání času?
 3. Jak mohu poskytnout prostředí, které podporuje strukturu a jasnost, aniž by byla potlačena kreativita?
 4. Jak mohu poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a podporu zaměstnancům, kteří se potýkají s organizací a plánováním?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!