Zaměstnanec: Intrikán

intriky v zaměstnání

Stručný popis

Intrikán je zaměstnanec, který se často zaplétá do konfliktů a politických her na pracovišti, což může vést k neproduktivnímu pracovnímu prostředí.

Úplný popis

Intrikáni jsou často velmi inteligentní a strategičtí lidé, ale jejich energie je často zaměřena na manipulativní jednání místo na produktivní práci. Mohou se vyskytnout v jakémkoli oboru, ale častěji se objevují v prostředích, kde je vysoká konkurence nebo politická dynamika, například ve vysokých korporátních pozicích. Komunikace s intrikány může být složitá, protože se mohou pokusit ovlivnit situaci ve svůj prospěch nebo získat moc nad ostatními.

Jak se projevuje

Intrikán se projevuje tím, že vytváří konflikty nebo třenice mezi kolegy, pokouší se manipulovat situací ve svůj prospěch, a často se zaplétá do politických her na pracovišti.

Silné stránky

 • Schopnost strategického myšlení.
 • Přesvědčivost a dovednosti v jednání.
 • Dobrá percepce sociální dynamiky.

Možné kořeny problémů

Problémy intrikána mohou pramenit z potřeby kontrolovat situaci nebo z nejistoty. Také mohou být výsledkem pocitu, že je nutné manipulovat pro dosažení cílů nebo pro získání respektu.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s intrikánem je důležité být pevný a jasný, zároveň ale zachovat diplomatický přístup. Pokud intrikán pokusí manipulovat situaci, je důležité to ukázat a vysvětlit, proč to není v zájmu týmu.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Intrikány lze motivovat tím, že se jim poskytnou možnosti pro pozitivní vliv a vedoucí pozice. Je důležité je však také naučit konstruktivněji a transparentněji komunikovat s ostatními.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Intrikán může vytvořit třenice mezi kolegy, tím že šíří nepodložené informace.
 2. Může se pokusit ovlivnit rozhodnutí vedoucího týmu ve svůj prospěch.
 3. Může manipulovat ostatní členy týmu, aby získal větší moc.
 4. Může zneužít důvěru kolegy pro své vlastní cíle.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podporovat pozitivní komunikaci a transparentnost na pracovišti, aby se předešlo politickým hrám?
 2. Jak mohu poskytnout intrikánovi konstruktivní způsob, jak uplatnit své strategické dovednosti?
 3. Jaké systémy mohu zavést, aby se předešlo manipulaci a podporovala týmová spolupráce?
 4. Jak mohu vytvořit kulturu, která odráží hodnoty poctivosti, otevřenosti a spolupráce?

Související články

Související videa

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!