Zaměstnanec: Impulzivní

impulzivní kolega

Stručný popis

Impulzivní zaměstnanec je ten, který jedná rychle a bez dostatečného promyšlení, což může vést k rizikovým nebo nepromyšleným rozhodnutím.

Úplný popis

Impulzivní zaměstnanci jsou často velmi energičtí a akční, ale jejich tendence jednat bez promyšlení může vést k problémům. Tito lidé se mohou vyskytnout v jakémkoli odvětví, ale mohou být zvláště problematickí v oblastech, které vyžadují detailní plánování a pečlivé rozhodování, jako je například IT nebo inženýrství. Komunikace s impulzivními lidmi může být rychlá a emotivní, ale často chybí hloubka a promyšlenost.

Jak se projevuje

Impulzivita se projevuje skrze rychlé a nepromyšlené rozhodnutí, akce bez dostatečného promyšlení následků a tendenci jednat na základě momentálních emocí nebo podnětů.

Silné stránky

 • Schopnost rychle jednat a reagovat.
 • Ochota převzít iniciativu.
 • Obecná odvaha a rozhodnost.

Možné kořeny problémů

Problémy s impulzivitou často pramení z neschopnosti nebo neochoty zpomalit a promyslet situaci. Mohou také být spojeny s nízkou sebekontrolou, nedostatkem trpělivosti nebo silnou potřebou okamžitého uspokojení.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s impulzivním zaměstnancem je důležité zdůraznit hodnotu promyšleného rozhodování a trpělivosti. Je také důležité nastavit jasné očekávání a hranice a trvat na tom, aby byly respektovány.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Impulzivní zaměstnance lze motivovat tím, že jim budou poskytnuty příležitosti k rychlému a dynamickému jednání, ale zároveň se od nich bude očekávat, že budou schopni přemýšlet a plánovat dopředu. Může být také užitečné pomoci jim rozvíjet dovednosti sebekontroly a trpělivosti.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Impulzivní zaměstnanec může jednat bez konzultace s týmem, což může vést k problémům.
 2. Může se rozhodnout pro rizikový krok bez důkladného posouzení následků.
 3. Může reagovat emotivně na kritiku nebo stres.
 4. Může ignorovat plánování a předem stanovené procesy, což může vést k chybám a zmatku.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podporovat impulzivní zaměstnance v rozvoji dovedností v oblasti sebekontroly a plánování?
 2. Jaké procesy mohu zavést, aby se předešlo rizikovým rozhodnutím?
 3. Jak mohu vytvořit prostředí, které umožní rychlé jednání, ale také podporuje promyšlené rozhodování?
 4. Jak mohu nastavit jasné očekávání a hranice pro chování v týmu?

Související články

Související videa

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!