Zaměstnanec: Negativista

Stručný popis

Negativista je typ zaměstnance, který má tendenci vidět a vyjadřovat se v negativním světle vůči mnoha aspektům své práce.

Úplný popis

Negativisté mohou být nalezeni ve všech odvětvích a pracovních prostředích, ale mohou být zvláště viditelní v prostředích s vysokým stresem nebo nízkým zaměstnaneckým morálem. Komunikace s negativistou může být náročná, protože jejich postoj může odradit ostatní a snížit celkovou náladu týmu.

Jak se projevuje

Negativisté se často projevují tím, že často vyjadřují pesimistické názory, stěžují si na svou práci, své kolegy nebo na firmu, a mohou být rezistentní k změnám nebo novým nápadům.

Silné stránky

 • Schopnost identifikovat problémy a rizika.
 • Může být motivován ke změně, pokud je nespokojený se současným stavem.
 • Může být schopen přinést nový úhel pohledu, i když je často negativní.

Možné kořeny problémů

Problémy mohou pramenit z nespokojenosti s prací, kolegy nebo firmou, z přílišného stresu, nebo z pesimistické povahy.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s negativistou je důležité být trpělivý, poskytnout mu prostor pro vyjádření svých názorů a obav, a pokusit se o pozitivní posun v konverzaci.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet negativistu může znamenat zjištění, co způsobuje jeho nespokojenost, a pracovat na řešení těchto problémů, stejně jako poskytnutí příležitostí pro rozvoj a růst.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může způsobit konflikt svými negativními postoji nebo stížnostmi.
 2. Může odmítnout změny nebo nové nápady, což může vést k konfliktu.
 3. Jeho negativní postoj může odradit ostatní a zhoršit atmosféru v týmu.
 4. Může být nespokojený se svou prací, kolegy nebo firmou, což může vést k dalším konfliktům.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podporovat pozitivní atmosféru na pracovišti a zvládat negativní postoje?
 2. Jak mohu reagovat na stížnosti a obavy zaměstnanců a pracovat na řešení problémů?
 3. Jak mohu podporovat otevřenou a konstruktivní komunikaci mezi zaměstnanci?
 4. Jak mohu poskytnout příležitosti pro rozvoj a růst, které mohou pomoci zlepšit náladu a postoj zaměstnanců?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!