Zaměstnanec: Upovídaný

Stručný popis

Upovídaný zaměstnanec je osoba, která je obzvláště konverzačně aktivní, což může vést k rušení, rozptylování nebo zdržování na pracovišti.

Úplný popis

Tento typ zaměstnance můžeme nalézt v jakémkoli pracovním prostředí, ale může být zvláště nápadný v tišších, více zaměřených pracovních prostředích, jako jsou kanceláře nebo knihovny. Komunikace s upovídaným zaměstnancem vyžaduje jasné hranice a pokyny pro účelné a efektivní konverzace.

Jak se projevuje

Upovídaný zaměstnanec může často hovořit, přerušovat, mít dlouhé a neřízené konverzace nebo může zdržovat ostatní svými konverzacemi.

Silné stránky

 • Dobré komunikační dovednosti.
 • Schopnost budovat vztahy a spojovat se s ostatními.
 • Může přinést sociální dynamiku do pracovního prostředí.

Možné kořeny problémů

Upovídanost může pramenit z potřeby sociálního kontaktu, nedostatku sebeovládání nebo neúmyslného nepoznání sociálních hranic.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s upovídaným zaměstnancem je důležité nastavit jasné hranice a očekávání pro konverzace a respektovat čas a prostor ostatních.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet upovídaného zaměstnance může znamenat poskytnutí strukturovaných příležitostí pro sociální interakci, rozvoj sebeovládání a posílení dovedností aktivního naslouchání.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může rušit ostatní svou konverzací.
 2. Jeho upovídanost může vést k narušení produktivity nebo soustředění ostatních.
 3. Může ignorovat nebo nepoznat sociální hranice, což může vést k konfliktu.
 4. Jeho konverzační styl může být považován za přerušující nebo rušivý.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podporovat produktivní a účelnou komunikaci na pracovišti?
 2. Jak mohu vytvořit prostředí, které respektuje čas a prostor ostatních?
 3. Jak mohu poskytnout příležitosti pro sociální interakci, které nebudou rušit práci?
 4. Jak mohu rozvíjet dovednosti aktivního naslouchání a sebeovládání u svých zaměstnanců?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!