Zaměstnanec: Podezíravý

podezíravý kolega

Stručný popis

Podezíravý typ zaměstnance je člověk, který má tendenci být nedůvěřivý a skeptický, což může ovlivnit jeho vztahy a spolupráci na pracovišti.

Úplný popis

Podezíravý typ můžeme najít v jakémkoli odvětví, ale může být zvláště problematický v týmových rolích, které vyžadují důvěru a spolupráci. Při komunikaci s tímto typem zaměstnance je důležité být otevřený a transparentní, aby se předešlo neporozuměním a vytváření nepřátelského prostředí.

Jak se projevuje

Podezíravý typ zaměstnance může vykazovat nedůvěru vůči kolegům, nadřízeným nebo organizačním změnám. Může také vyžadovat nadměrné důkazy nebo informace před tím, než přijme jakékoli tvrzení nebo se zapojí do jakéhokoli úkolu.

Silné stránky

 • Schopnost být kritický a analytický.
 • Může se vyhnout rizikům díky své nedůvěře a obezřetnosti.
 • Může pomoci identifikovat potenciální problémy nebo rizika.

Možné kořeny problémů

Podezíravý přístup může pramenit z předchozích negativních zkušeností, strachu z opětovného zranění nebo zklamání, nebo z přirozeného sklonu k nedůvěře.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s podezíravým zaměstnancem je důležité být upřímný, transparentní a důsledný. Také je důležité respektovat jeho potřebu důkazů nebo potvrzení.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet podezíravého zaměstnance může znamenat poskytnutí jasné a konzistentní komunikace, budování důvěry a respektování jeho potřeby pochopení a potvrzení.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může způsobit napětí tím, že je nedůvěřivý vůči kolegům nebo nadřízeným.
 2. Jeho nedůvěra může vést k prodlevám nebo odkladům v práci, pokud se nedostatečně zapojí do úkolů.
 3. Může být obtížné spolupracovat s ostatními, pokud je nedůvěřivý vůči jejich úmyslům nebo schopnostem.
 4. Může se stát cílem nepřátelství nebo konfliktů, pokud jeho nedůvěra vytváří nepřátelské prostředí.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podporovat důvěru a otevřenost v mém týmu?
 2. Jak mohu být transparentnější v komunikaci a rozhodování?
 3. Jak mohu respektovat potřeby podezíravých zaměstnanců, aniž bych narušil dynamiku týmu?
 4. Jak mohu podporovat konstruktivní kritiku a analytické myšlení bez podpory nepřátelského nebo negativního chování?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!