Zaměstnanec: Hochštapler

Stručný popis

Hochštapler je typ zaměstnance, který se snaží vytvořit falešný dojem o svých schopnostech, dovednostech nebo pozici.

Úplný popis

Hochštapleři se mohou vyskytovat v jakémkoliv oboru, zejména v těch, kde je status nebo vnímání schopností důležité. Tyto jednotlivce často charakterizuje manipulativní chování a nepravdivé tvrzení o jejich schopnostech, dovednostech, zkušenostech nebo pozici. Komunikace s hochštaplerem může být obtížná, protože oni často využívají techniky manipulace a zavádění.

Jak se projevuje

Hochštapleři se často projevují vytvářením falešného dojmu o svých schopnostech nebo pozici, předstíráním znalostí nebo zkušeností, které nemají, a manipulováním nebo klamáním ostatních.

Silné stránky

 • Komunikační dovednosti.
 • Schopnost přesvědčit a manipulovat ostatní.
 • Kreativita a adaptabilita.

Možné kořeny problémů

Problémy mohou pramenit z nízkého sebevědomí, touhy po uznání nebo postavení, nebo z nedostatku skutečných schopností nebo dovedností.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s hochštaplerem je důležité být opatrný a kritický vůči nepravdivým tvrzením, vyhnout se manipulaci a udržovat profesionální hranice.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivovat a rozvíjet hochštaplera může znamenat poskytnutí skutečných příležitostí pro rozvoj a uznání jejich skutečných schopností, a zároveň stanovit jasné hranice a očekávání ohledně etického chování.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Zaměstnanec může být odhalen v lži nebo přehánění svých schopností.
 2. Může dojít k konfliktu s kolegy, kteří cítí, že byli klamáni nebo manipulováni.
 3. Může být konflikt s vedením, pokud je odhalena jeho manipulace.
 4. Může mít neshody s ostatními, když se snaží vytvořit falešný dojem o své pozici nebo schopnostech.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu rozpoznat a zabránit neetickému chování, jako je lhaní nebo manipulace?
 2. Jak mohu podporovat pravdivost a otevřenost na pracovišti?
 3. Jak mohu poskytnout skutečné příležitosti pro rozvoj a uznání skutečných schopností zaměstnanců?
 4. Jak mohu stanovit a vymáhat jasné hranice a očekávání ohledně etického chování?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!