Zaměstnanec: Nepružný (byrokrat)

byrokrat

Stručný popis

Nepružný, nebo byrokratický zaměstnanec, je ten, kdo striktně dodržuje pravidla a postupy, často na úkor flexibilitě a adaptability.

Úplný popis

Nepružní zaměstnanci často vynikají v organizacích, které vyžadují pevné dodržování pravidel a postupů, jako jsou veřejné instituce, finanční organizace nebo právní firmy. S takovými lidmi je obvykle jednoduchá komunikace, pokud se řídíte pravidly a postupy, které stanovili. Může to být však výzva v prostředích, které vyžadují flexibilitu, kreativitu a schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

Jak se projevuje

Nepružnost se obvykle projevuje tvrdohlavostí v dodržování pravidel a postupů, odpor vůči změnám, a nedostatek flexibilitě v reakci na neočekávané situace.

Silné stránky

 • Důslednost a spolehlivost.
 • Pevné dodržování pravidel a postupů.
 • Opatrnost a detailní orientace.

Možné kořeny problémů

Problémy s nepružností často pramení z obav z chyb, obav z nejistoty, nebo z pevně zakořeněné víry v důležitost pravidel a struktury.

Jak s ním komunikovat

Při komunikaci s nepružným zaměstnancem je důležité být jasný, konkrétní a přímý. Důležité je také respektovat jejich potřebu struktury a řádu, a vyhnout se nejasnostem nebo vágnostem.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Motivace a rozvoj nepružného zaměstnance může zahrnovat ukázání hodnoty flexibility a adaptability, poskytnutí příležitostí pro postupné a kontrolované změny, a pomoc s rozvíjením dovedností řízení změn a řešení problémů.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Nepružný zaměstnanec může být v konfliktu s kolegy nebo nadřízenými, kteří preferují flexibilnější přístup.
 2. Může se bránit změnám nebo inovacím, což může brzdit růst nebo pokrok organizace.
 3. Může se obtížně přizpůsobovat neočekávaným situacím, což může vést k problémům v krizových situacích.
 4. Jeho příliš pevné dodržování pravidel a postupů může vést k neefektivnosti nebo frustraci u ostatních.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 1. Jak mohu podpořit nepružné zaměstnance v rozvoji dovedností flexibility a adaptability?
 2. Jak mohu vytvořit prostředí, které oceňuje pevné dodržování pravidel a postupů, ale také podporuje inovace a změny?
 3. Jak mohu podporovat kulturu, která respektuje a oceňuje různé styly práce a přístupy?
 4. Jak mohu zavést efektivní řízení změn, aby se zaměstnanci lépe přizpůsobili a reagovali na neočekávané situace?

Související články

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!