Zaměstnanec: Specialista

specialista kolega

Stručný popis

Specialista je odborník s hlubokými znalostmi a dovednostmi v určitém oboru nebo oblasti.

Úplný popis

Specialista je člověk, který se zaměřil na určitou oblast a stal se v ní expertem. Mají hluboké a specifické znalosti, které obecně přesahují běžný rozsah vzdělání a dovedností. Najdeme je v různých oborech, od IT a inženýrství po medicínu a vědu. Jejich komunikace může být někdy složitá kvůli jejich odbornému jazyku a mohou být nároční na detaily.

Jak se projevuje

Specialisté obvykle preferují pracovat samostatně a jsou hodnoceni na základě svých konkrétních znalostí a schopností. Mohou mít tendenci se vyhýbat obecným či vedoucím rolím, kde by museli opustit svou oblast odbornosti.

Silné stránky

 • Hluboké znalosti v určité oblasti
 • Schopnost řešit složité úkoly
 • Detailní orientace
 • Silný zaměření na kvalitu

Možné kořeny problémů

Problémy se mohou vyskytnout, pokud je očekáváno, že specialista bude vykonávat úkoly mimo svůj obor nebo pokud je pod tlakem, aby se stal univerzálnějším pracovníkem. Také může dojít k problémům, pokud se specialistovi nedostává dostatečného uznání za jeho odborné znalosti a dovednosti.

Jak s ním komunikovat

Klíčem je uznání a respektování jejich odborných znalostí. Při konfrontaci s výmluvami je důležité, aby se předložené argumenty opíraly o fakta a odborné informace. Nejlepší reakcí je pochopení a nabídka podpory pro jejich konkrétní potřeby.

Jak jej motivovat a rozvíjet

Specialisty motivuje možnost prohlubovat své znalosti a dovednosti. Podporujte je v odborném vzdělávání a zapojte je do projektů, které vyžadují jejich specifické schopnosti.

Pravděpodobné konfliktní situace

 1. Specialista může odmítnout úkol, který je mimo jeho oblast odbornosti.
 2. Specialista může mít konflikt s manažerem kvůli nesouhlasu s odbornými rozhodnutími.
 3. Specialistovi může vadit, když je jeho práce přehlížena nebo nepochopena.
 4. Specialista může mít potíže s komunikací s neodborníky.

Otázky k zamyšlení pro zaměstnavatele

 • Jak můžete uznat a ocenit odborné znalosti specialisty?
 • Jak můžete zapojit specialistu do rozhodovacích procesů, které se týkají jeho oblasti?
 • Jaké prostředky poskytujete pro další odborný růst specialistů?
 • Jaké strategie máte k zachování odborných znalostí v případě, že specialistu ztratíte?
Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!