in

Vážený průměr – výpočet

Když potřebujete spočítat vážený průměr, může vám tento vzorec

V marketingu se často používá trojčlenka, aritmetický a vážený průměr. V případě váženého průměru je vzorec následující.

Vážený průměr

Zadání:

Hodnota Váha
4 1
6 2
6 2

Výpočet váženého průměru

 =(4*1+6*2+6*2)/(1+2+2)=5,6 neboli 6 mají větší váhu (jako byste měli pro klasický průměr hodnoty 4,6,6,6,6 což vyjde pak stejně, kdežto průměr pro 4,6,6 je 5,3333. 

Co si o tom myslíš?

-1 points
Upvote Downvote