Blog

Vážený průměr – výpočet

V marketingu se často používá trojčlenka, aritmetický a vážený průměr. Já tento vzorec používám několikrát za měsíc, takže si musím napsat článek do blogu, kdyby mi to náhodou někdy vypadlo, tak ať vím, kde to hledat. V případě váženého průměru je vzorec následující.

Vážený průměr

Zadání:

Hodnota Váha
4 1
6 2
8 5

Hodnota je číslo, váha znamená, kolikrát se to číslo v tom vzorku ze kterého počítám opakuje.

Výpočet váženého průměru

=(4*1+6*2+8*5)/(1+2+5)=7

pro vážený průměr je nejvíc dominantní číslice 8. Protože se nejvíc opakují a mají větší váhu. To ovlivní výsledek. Násobení se uvnitř v závorkách už nemusí dávat do zvláštních závorek, protože má vždy přednost před sčítáním a odečítáním. Tuto přednost má i dělení. V případě že je na řádku násobení i dělení, počítá se zleva doprava.

Rozepsaný vzorec pro aritmetický průměr

Příklad výše by se dal rozepsat do výpočtu klasického aritmetického průměru, abychom dosáhli stejného výsledku, ale nedělá se to, protože by pak vzorec byl příliš dlouhý. Vypadal by totiž takto:

Zadání: 4,6,6,8,8,8,8,8

=(4+6+6+8+8+8+8+8)/8=56/8=7

Klasický aritmetický průměr ze 3 čísel

A nakonec aritmetický průměr pro 4,6,8 (bez zohlednění jakou mají čísla váhu) je:

=(4+6+8)/3=18/3=6.