Blog

Vážený průměr – výpočet

V marketingu se často používá trojčlenka, aritmetický a vážený průměr. Já tento vzorec používám několikrát za měsíc, takže si musím napsat článek do blogu, kdyby mi to náhodou někdy vypadlo, tak ať vím, kde to hledat. V případě váženého průměru je vzorec následující.

Vážený průměr

Zadání:

Hodnota Váha
4 1
6 2
6 2

Výpočet váženého průměru

=(4*1+6*2+6*2)/(1+2+2)=5,6

neboli 6 mají větší váhu jako byste měli pro klasický průměr hodnoty 4,6,6,6,6 což vyjde pak stejně, kdežto průměr pro 4,6,6 je 5,3333.