Umbrella brand

Zkrácená definice: Umbrella brand (také známý jako mateřská/deštníková značka) je hlavní značka, pod kterou jsou prodávány různé produkty nebo služby.

Úplná definice: Zastřešující značka, odvíjí se od anglického výrazu Umbrella (deštník) – Umbrella brand. Umbrella brand je značka, která se používá napříč různými produkty nebo službami, které mohou být součástí různých průmyslových sektorů. Tyto produkty nebo služby mohou být různorodé, ale sdílejí společnou značku, která slouží jako hlavní identifikátor pro spotřebitele.

Umbrella brand je strategie značkování, která může být pro marketéry velmi efektivní. Pomáhá budovat silnou značku, která může zvýšit povědomí a důvěru spotřebitelů. Umbrella branding také umožňuje společnostem využívat marketingové a reklamní náklady efektivněji, protože se jedna značka propaguje napříč různými produkty.

Jedná se o takovou značku, která svým názvem zastřešuje celou rodinu produktů. Typickým představitelem je například značka Johnson and Johnson, která zastřešuje značky JOHNSON´S® Baby, CLEAN&CLEAR®, LISTERINE®, VISINE®, OLYNTH®, NICORETTE®, NIZORAL®, aj.

Příklady:

  1. Společnost Apple je příkladem umbrella brandu, protože pod touto značkou prodává různé produkty jako iPhone, iPad, MacBook a další.
  2. Unilever je dalším příkladem umbrella brandu. Pod touto značkou jsou prodávány různé produkty od potravin až po kosmetiku.

Nedoporučená situace:

Společnost se rozhodne vytvořit umbrella brand bez dostatečného plánování a analýzy. Výsledkem může být zmatek u zákazníků, kteří si nejsou jisti, co značka zastupuje nebo jaké produkty nabízí.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak by mohl umbrella brand pomoci vaší společnosti vytvořit silnější značku?
  2. Jaké produkty nebo služby by mohly být zařazeny pod vaši umbrella brand?
  3. Jaký je váš plán pro propagaci a podporu vaší umbrella brand?

Citát: „Lidé nechtějí produkty nebo služby, chtějí vztahy.“ – Seth Godin

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!