Hashtag

hashtag symbol, hashtag na klávesnici

Pravý Alt + X

Zcela nejjednodušším způsobem je využití klávesy pravého Alt (neboli Alt Gr). Najdeme ji hned napravo od mezerníku. Zmáčkneme ji, podržíme a během tohoto držení zmáčkneme klávesu písmena X. Hashtag – # je na světě.

Levý Alt + Ctrl + X

Podobným způsobem jako v prvním zmiňovaném případě lze výsledku dosáhnout s použitím kláves levý Alt a Ctrl. Tyto dvě tlačítka stiskneme, podržíme je a zmáčkneme tlačítko písmena X.

Pomocí ASCII kódu

K tomuto postupu je nutná numerická klávesnice, která je přítomna u stolních počítačů, nebo velkých notebooků. U malých notebooků kvůli velikosti chybí, a proto u nich tuto metodu nelze aplikovat. Postup je nicméně následovný. Stiskneme levý Alt, který necháme stisknutý a v průběhu tohoto držení naťukáme na numerické klávesnici číslovku 35.

Přes anglickou klávesnici

Přepněte si klávesnici na anglickou, pomocí stisku kombinace kláves levý Alt a Shift. Následně stiskněte znovu klávesu Shift, podržte ji a zmáčkněte klávesu, kterou standardně píšete písmeno „š“ (jsou na ní čtyři znaky – dvakrát číslice 3, š a náš #). Hashtag je napsán a vy můžete přepnout zpět na českou klávesnici – znovu Alt + Shift.

Klávesy pro #

Na zařízeních Mac s operačním systémem iOS
Přidržte option (alt) a v alfanumerické části klávesnice proveďte úhoz na klávesu s číslicí 3, na které je současně vyobrazen i symbol #.

Zkrácená definice:

Hashtag je klíčové slovo nebo fráze předcházená znakem #, které se používá na sociálních médiích pro kategorizaci obsahu a usnadnění vyhledávání.

Úplná definice:

Hashtag je klíčové slovo nebo fráze, která je předcházena znakem #, a která se používá na sociálních médiích jako Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin a další. Hashtagy umožňují uživatelům snadno najít obsah týkající se konkrétního tématu nebo trendu. Pro marketéry, použití správných hashtagů může zvýšit dosah jejich příspěvků, přilákat nové následovníky a zvýšit interakci. Je důležité si uvědomit, že použití příliš mnoha hashtagů nebo nevhodných hashtagů může působit rušivě nebo může vést k nežádoucím výsledkům.

Jak vytvořit vlastní hashtag

Aby se vámi vytvořený hashtag ujal, měl by být:

  • na první pohled zajímavý,
  • shromažďovat relevantní příspěvky,
  • nebýt příliš obecný, ale ani moc konkrétní, abyste relevanci příspěvků neomezili na nulu.

Jak vytvořit hashtag vlastní značky

Takový hashtag začne existovat v momentě, kdy jím označíte první příspěvek a ten publikujete. Hned začne existovat filtrování na všechny příspěvky označené tímto novým hashtagem, pokud již nějaké takové příspěvky neexistují. Hashtag slouží jako filtr a navigace k obsahu, který je tímto slovem označen. Já osobně používám hashtag #zeptejsefilipa na všech sociálních sítích k tomu, aby si mohl můj fanoušek rychle dohledat podobné příspěvky od mé značky.

Příklady z reálné situace:

  1. Společnost prodávající outdoorové vybavení může využít hashtagy jako #OutdoorLiving nebo #HikingGear ve svých příspěvcích na Instagramu, aby přilákala lidi se zájmem o outdoorové aktivity.
  2. Během konferencí nebo událostí může být vytvořen specifický hashtag (např. #TechConference2023), který umožňuje účastníkům a zájemcům sledovat příspěvky související s tímto eventem.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud marketér používá hashtagy, které nejsou relevantní pro jeho obsah, může to vést k negativním reakcím od uživatelů sociálních médií a také může snížit účinnost jeho marketingových snah.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké hashtagy jsou nejvíce relevantní pro můj obsah a moje cílové publikum?
  2. Jak mohu využít hashtagy k zvýšení dosahu a interakce mého obsahu na sociálních médiích?
  3. Jaké jsou aktuální trendy v hashtagování v mé oblasti a jak je mohu využít ve svém marketingu?

Seznam nejfrekventovanějších hashtagů

Následující seznam zobrazuje nejčastěji využívané hashtagy na sociálních sítích. Přestože mohou vypadat lákavě k použití, jejich skutečná hodnota je sporná. Zařazení jednoho nebo dvou z těchto hashtagů (pokud odpovídají obsahu vašeho příspěvku) je možné, ale očekávání velkého efektu může být zklamáním.

Čísla v závorkách udávají počet užití v den publikování této analýzy 25.10.2023. Aktuální číslo zjistíte proklikem na hashtag:

Hlavní potíž s takto oblíbenými hashtagy spočívá v tom, že jsou používány v obrovském množství příspěvků. Když je někdo hledá, je velmi malá šance, že narazí právě na vaše dílo v této masivní konkurenci.

Citát:

„Kvalitní obsah je to nejlepší nástroj pro tvůrce, jak získat fanoušky na sociálních sítích.“ – Sean Gardner

Přeloženo z originálního citátu: „Quality content is the best thing you can do to create buzz for yourself on social media.“ – Sean Gardner.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!