Průzkum trhu

Zkrácená definice: Průzkum trhu je proces shromažďování, analyzování a interpretace informací o trhu, konkurenci, cílových skupinách a průmyslových trendech.

Úplná definice: Průzkum trhu je systematický proces shromažďování, analyzování a interpretace dat a informací o trhu, včetně konkurentů, spotřebitelského chování, trendů a cílových skupin. Cílem průzkumu trhu je poskytnout podnikům důležité informace, které jim pomohou při rozhodování o marketingových strategiích a taktikách.

Pro marketéry je výzkum trhu nezbytný, protože jim pomáhá lépe porozumět potřebám a touhám svých cílových skupin, identifikovat příležitosti pro růst, monitorovat tržní trendy a zlepšovat své produkty a služby.

Příklad 1: E-commerce obchod může provést průzkum trhu, aby zjistil, které produkty jsou nejžádanější mezi jeho cílovou skupinou a jaké jsou jejich preference v oblasti nakupování online.

Příklad 2: Restaurace může provést průzkum trhu, aby zjistila, jaké typy jídel a nápojů jsou nejpopulárnější v její lokalitě a jaké jsou trendy v oblasti stravování.

Nedoporučená situace: Pokud firma neprovede dostatečný výzkum trhu před uvedením nového produktu na trh, může riskovat, že produkt nebude splňovat potřeby a přání zákazníků a může se setkat s neúspěchem na trhu.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký výzkum trhu potřebujeme provést, abychom lépe porozuměli našim cílovým skupinám a konkurenci?
  2. Jaké informace z výzkumu trhu můžeme využít k vylepšení našich produktů a služeb?
  3. Jaké trendy na trhu bychom měli sledovat, abychom zůstali konkurenceschopní?

Citát: „Marketing bez dat je jako řízení s zavřenýma očima.“ – Dan Zarrella.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!