SEO report

1. Deep Web Scan

Jedná se o hloubkový průzkum všech stránek webu. Aktuálně provádím hloubkové skeny do 5 000 000 stránek. Můj výpočetní výkon umožňuje skenovat až 70 stránek za sekundu.

deep web scan - ukázka SEO reportu

Tato část reportu zkoumá jednotlivé stránky na webu a hodnotí je podle různých kritérií:

 • Address: URL adresa webové stránky.
 • Content Type: Typ obsahu na stránce, například text/html, image/png, image/jpg, video/mp4.
 • Status Code: HTTP status kód, který oznamuje stav stránky (např. 200 pro úspěšné načtení, 404 pro stránku nenalezeno, 301 nebo 302 pro přesměrování).
 • Status: Stav stránky (např. „OK“ pro správně fungující stránku).
 • Indexability: Zda může být stránka indexována vyhledávači (Indexable nebo Non-Indexable).
 • Indexability Status: Podrobnější informace o indexovatelnosti (Canonicalised, Max Page Size Exceeded, Redirected).
 • Title 1: Hlavní název stránky. Je to jeden z důležitých SEO faktorů.
 • Title 1 Length/Pixel Width: Délka a pixelová šířka názvu stránky (pro optimalizaci v SERP).
 • Meta Description 1: Popis stránky, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání.
 • Meta Description 1 Length/Pixel Width: Délka a pixelová šířka popisu stránky.
 • Meta Keywords 1: Klíčová slova určená pro vyhledávače.
 • Meta Keywords 1 Length: Délka klíčových slov.
 • H1-1, H1-2: Hlavní nadpisy na stránce.
 • H2-1, H2-2: Vedlejší nadpisy na stránce.
 • Canonical Link Element 1: Uvádí primární verzi obsahu stránky pro vyhledávače.
 • Size (bytes) / Transferred (bytes): Velikost stránky a přenesená data.
 • Word Count / Sentence Count / Average Words Per Sentence: Počet slov, vět a průměrný počet slov na větu.
 • Flesch Reading Ease Score: Skóre, které hodnotí čitelnost textu podle metody Flesch-Kincaid.
 • Readability: Obecné hodnocení čitelnosti.
 • Text Ratio: Poměr textu k ostatnímu obsahu (např. kód) na stránce.
 • Crawl Depth: Jak hluboko je stránka umístěna v hierarchii webu.
 • Folder Depth: Hloubka složky URL struktury.
 • Inlinks / Unique Inlinks / % of Total: Počet vnitřních odkazů na stránku.
 • Outlinks / Unique Outlinks: Počet odchozích odkazů ze stránky.
 • External Outlinks / Unique External Outlinks: Počet odchozích odkazů na jiné weby.
 • Hash: Unikátní identifikátor obsahu stránky.
 • Response Time: Doba odpovědi serveru.
 • HTTP Version: Verze HTTP protokolu, kterou stránka používá.
 • URL Encoded Address: URL adresa ve zakódované formě.
 • Crawl Timestamp: Časové razítko průzkumu.

Testy srozumitelnosti textů na webu

Testy srozumitelnosti Flesch–Kincaid jsou navrženy tak, aby ukázaly, jak obtížné je pochopit text. Existují dva testy: Flesch Reading-Ease a Flesch–Kincaid Grade Level. Přestože oba používají stejná základní měřítka (délka slov a délka vět), mají různé váhové faktory.

Vyhodnocení obsahuje stavy – Easy, Very Easy, Fairly Easy, Normal, Hard, Very Hard.

Srozumitelnost obtížná (Hard) – Text na stránce je obtížný k čtení a nejlépe mu porozumí absolventi vysokých škol podle vzorce Fleschova indexu srozumitelnosti.

Srozumitelnost velmi obtížná (Very Hard) – Text na stránce je velmi obtížný k čtení a nejlépe mu porozumí absolventi univerzit podle vzorce Fleschova indexu srozumitelnosti. Texty, které obsahují dlouhé věty a používají složitá slova, jsou obecně těžší na čtení a pochopení. Zvažte zlepšení srozumitelnosti textu pro vaše cílové publikum. Text, který používá kratší věty s méně složitými slovy, je obvykle snazší číst a porozumět mu.

2. SEO analýza konkurence

Tato část poskytuje informace o klíčových slovech, která používají konkurenční webové stránky a jak si stojí ve vyhledávačích.

 • Keywords: Klíčová slova, na která stránka cílí.
 • Volume: Množství vyhledávání klíčového slova (měsíční odhad).
 • Position: Pozice stránky ve výsledcích vyhledávání pro dané klíčové slovo.
 • Est. Visits: Odhadovaný počet návštěv z vyhledávačů díky danému klíčovému slovu.
 • SEO Difficulty: Obtížnost dosažení dobrého umístění na klíčové slovo.
 • Ranking URL: URL adresa stránky, která se umístila pro dané klíčové slovo.

3. SERP konkurence

Tato sekce zjišťuje, jaké stránky se objevují ve vyhledávání pro stejná klíčová slova a hodnotí jejich úspěšnost.

 • Keywords / Est. Visits / Brand Name / SEO Difficulty / Position / Volume / Ranking URL: Stejné hodnoty jako v analýze konkurence, zaměřené na pozice ve vyhledávačích.

4. Grafy a metriky

Grafické zobrazení dat, které pomáhají vizualizovat výkonnost webu a identifikovat trendy. SEO report může obsahovat některá tato grafická zobrazení. Každý SEO report se liší v tom, jaký obor se analyzuje, jaké má specifika a kategorie.

 • Kumulovaný podíl návštěvnosti: Jak se celková návštěvnost rozděluje mezi stránky.
 • Počet stránek s načítáním horším než 0,5 sec.: Ukazatel rychlosti načítání.
 • Obtížnost obsazení klíčového výrazu: Jak těžké je dosáhnout vysoké pozice pro specifické klíčové slovo.
 • Velikost návštěvnosti na klíčový výraz: Kolik návštěv přichází z konkrétního klíčového slova.
 • Příležitost pro optimalizaci pro vyhledávače: Identifikace potenciálu pro zlepšení SEO.
 • Akční plán: Doporučené kroky k vylepšení SEO.

5. Žebříček konkurencí od nejsilnějších

Tento seznam řadí konkurenty podle síly jejich SEO a online viditelnosti, od nejúspěšnějších po méně významné.

SEO report je esenciálním nástrojem pro každého, kdo chce zlepšit viditelnost svého webu na internetu. Pomáhá pochopit, kde jsou silné stránky webu a na co se zaměřit, aby se dosáhlo lepších výsledků ve vyhledávačích a přilákalo více návštěvníků. Na SEO reportu se pak zakládá kompletní návrh obsahové strategie. Čím lépe je zpracován, tím více se eliminují metody pokus/omyl a šetří se časem.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!