Direct mailing

Zkrácená definice:

Direct mailing je marketingová strategie, kdy podnik posílá informace nebo nabídky přímo zákazníkům prostřednictvím pošty nebo emailu.

Úplná definice:

Direct mailing je forma přímého marketingu, který zahrnuje posílání informačních a prodejních materiálů přímo zákazníkům prostřednictvím pošty, emailu nebo obou. Materiály mohou zahrnovat letáky, brožury, katalogy, dopisy, emaily a další. Direct mailing je pro marketéry důležitý, protože jim umožňuje cílit na konkrétní segmenty zákazníků s přizpůsobenými zprávami, což může zvýšit účinnost kampaně.

Příklady z reálné situace:

  1. E-shop s oblečením může odeslat emailový direct mail svým zákazníkům s informací o nadcházejícím výprodeji.
  2. Společnost poskytující pojištění může odeslat dopis stávajícím klientům s nabídkou na obnovu jejich pojistky.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Direct mailing může být neúčinný, pokud je použit nesprávně. Například, pokud jsou zasílány obecné zprávy bez cílení na konkrétní segment zákazníků, nebo pokud se posílají příliš často a zákazníci je začnou vnímat jako spam.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak můžeme využít direct mailing k dosažení našich marketingových cílů?
  2. Jaký druh obsahu by měl být součástí našich direct mailingů?
  3. Jak často bychom měli odesílat direct mailingy, abychom udrželi zájem zákazníků, aniž bychom je obtěžovali?

Citát:

„Snažte se být duhou v něčích oblaku.“ – Maya Angelou.

Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Podpořte na Hithitu