Off-Page SEO

Zkrácená definice:

Off-Page SEO zahrnuje všechny SEO aktivity, které probíhají mimo webovou stránku, jako je budování zpětných odkazů, sociální signály nebo online pověst.

Úplná definice:

Off-Page SEO, neboli SEO mimo stránku, zahrnuje všechny SEO strategie a taktiky, které nejsou přímo na webové stránce. To zahrnuje budování kvalitních zpětných odkazů z důvěryhodných a relevantních stránek, získávání sociálních signálů (například sdílení a komentáře), a zvyšování online pověsti a důvěryhodnosti značky. Off-Page SEO je pro marketéry důležité, protože tato strategie může zlepšit pozici stránky ve výsledcích vyhledávání a zvýšit její důvěryhodnost.

Příklady z reálné situace:

  1. Online obchod s biopotravinami pracuje na Off-Page SEO tím, že získává odkazy z blogů o zdravém stravování a udržuje aktivní sociální mediální prezenči, kde je obsah často sdílený.
  2. Marketingová agentura nabízí služby Off-Page SEO, které zahrnují budování zpětných odkazů, management online pověsti a sociální média marketing.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Nesprávné použití Off-Page SEO, jako je kupování nízkokvalitních zpětných odkazů nebo manipulace sociálními signály, může vést k penalizaci vyhledávači a negativně ovlivnit výsledky stránky.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké strategie mohu využít pro budování kvalitních zpětných odkazů k mé webové stránce?
  2. Jak mohu zvýšit sociální signály pro mou webovou stránku a zlepšit její online pověst?
  3. Jaký vliv má Off-Page SEO na mé umístění ve výsledcích vyhledávání?

Citát:

„Optimalizace pro vyhledávače je o tom, získat důvěru a autoritu vyhledávačů… Vytváření skvělých zpětných odkazů je cesta, jak toho dosáhnout.“ – Adam Audette

Přeloženo z originálního citátu: „SEO is about gaining trust and authority with the search engines… Creating great backlinks is the way to accomplish this.“ – Adam Audette.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!