SERP

Zkrácená definice:

SERP (Search Engine Results Page) je stránka, kterou uživatel uvidí po vyhledání klíčových slov na vyhledávači.

Úplná definice:

SERP, neboli Search Engine Results Page, je výsledná stránka, která se objeví po zadání vyhledávacího dotazu na vyhledávači, jako je Google. Každá SERP je jedinečná a obsahuje odkazy na stránky, které vyhledávač považuje za nejrelevantnější pro daný dotaz. Pro marketéry je důležité porozumět SERP a jak se na ní objevit, protože vyšší pozice na SERP může výrazně zvýšit návštěvnost webových stránek.

Příklady z reálné situace:

  1. Restaurace může optimalizovat svůj web pro klíčová slova jako „nejlepší italská restaurace v Praze“, aby se objevila na SERP pro toto vyhledávání.
  2. E-shop se sportovním oblečením se může pokusit získat lepší pozici na SERP pro vyhledávání „koupit fotbalové dresy“ pomocí SEO taktik.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

SERP se nemůže používat jako jediný ukazatel úspěšnosti SEO. Pokud webové stránky dosáhnou vysoké pozice na SERP, ale nevedou k vysoké konverzi nebo návštěvnosti, SEO strategie může vyžadovat revizi.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké klíčové slova mohou naše webové stránky umístit na vysokou pozici v SERP?
  2. Jak mohou naše SEO strategie a taktiky zlepšit naše pozice na SERP?
  3. Jaké metriky můžeme sledovat, abychom vyhodnotili náš úspěch na SERP?

Citát:

„Dobré SEO funguje pouze tehdy, pokud jste ochotni investovat čas a úsilí. To je důležité i v kontextu toho, co dělají vaši konkurenti.“ – Rand Fishkin.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!