Produktová strategie

Zkrácená definice:

Produktová strategie je plán, který určuje, jak firma bude vyvíjet, uvádět na trh a spravovat své produkty nebo služby.

Úplná definice:

Produktová strategie je soubor rozhodnutí a akcí, které firma provádí s cílem určit, jak budou její produkty nebo služby vyvíjeny, uváděny na trh a spravovány. To může zahrnovat rozhodnutí týkající se cen, distribuce, propagace, inovací a vylepšení produktů, výběru trhů a segmentů, na které se cílí, a výběru konkurenčních strategií.

Produktová strategie je pro marketéry klíčová, protože určuje, jak se produkty nebo služby budou vymezovat a diferencovat vůči konkurenci, jak budou splňovat potřeby zákazníků a jak budou vytvářet hodnotu pro firmu.

Příklady z reálné situace:

  1. Firma Apple má produktovou strategii založenou na inovaci, vysoké kvalitě a premium cenovém bodě. Jejich produkty, jako je iPhone nebo MacBook, jsou navrženy tak, aby poskytovaly nadstandardní uživatelský zážitek a aby se vymezovaly jako luxusní a inovativní.
  2. Firma Ikea má produktovou strategii založenou na cenové dostupnosti, jednoduchém designu a samoobslužném modelu. Jejich produkty jsou navrženy tak, aby byly cenově dostupné, snadno sestavitelné a praktické.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Produktová strategie by neměla být statická. Musí se neustále přizpůsobovat měnícím se potřebám zákazníků, tržním trendům a konkurenčnímu prostředí.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou hlavní charakteristiky našich produktů nebo služeb, které je odlišují od konkurence?
  2. Jaké jsou potřeby našich zákazníků a jak naše produkty nebo služby tyto potřeby splňují?
  3. Jaké jsou naše konkurenční výhody a jak je můžeme využít v naší produktové strategii?

Citát:

„Výrobek, který neznamená nic pro nikoho, není vůbec výrobkem.“ – Seth Godin. Tento citát zdůrazňuje význam vytváření produktů, které splňují skutečné potřeby zákazníků a vytvářejí skutečnou hodnotu.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!