Leadership

Zkrácená definice:

Leadership, neboli vedení, je schopnost jedince vést a inspirovat ostatní k dosažení cíle nebo splnění úkolu.

Plná definice:

Leadership je proces, kde jedinec ovlivňuje skupinu lidí k dosažení společných cílů. Tato schopnost zahrnuje budování důvěry, delegování úkolů, motivování týmu, komunikaci, rozhodování a řešení konfliktů. Lídr musí také ukázat příklad a nastavit směr pro tým nebo organizaci. Efektivní vedení zahrnuje různé styly vedení, které mohou záviset na situaci, osobnosti lídra, charakteristikách týmu a povaze práce.

Příklady z reálné situace:

  1. CEO společnosti, který inspiruje své zaměstnance k dosažení vysokých cílů a poskytuje jim nástroje a podporu, které potřebují k jejich dosažení, je příkladem vedení.
  2. Týmový vedoucí, který rozdělí úkol mezi členy týmu, sleduje jejich pokrok a poskytuje zpětnou vazbu, vykazuje také vedení.

Situace, které se nedoporučuje:

Vedení není o autoritě nebo výkonu moci nad ostatními. Nelze ho efektivně uplatňovat pomocí zastrašování, manipulace nebo zneužívání moci.

Otázky k zamyšlení:

  • Jaké jsou mé silné stránky jako lídra a jak je mohu využít efektivněji?
  • Jaké jsou různé styly vedení a který nejlépe odpovídá mé osobnosti a situaci mého týmu?

Citát:

„Vedení je umění vést ostatní k dosažení cíle, který je tak fascinující, že se stává společným.“ – Rosalynn Carter.

Inspirace pro další studium:

  • Jaký je rozdíl mezi vedením a řízením?
  • Jak rozvíjet dovednosti v oblasti vedení?
Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!