BCG matice

Zkrácená definice:

BCG matice neboli bostonská matice je strategický plánovací nástroj, který umožňuje společnostem hodnotit své produkty nebo služby podle jejich tržního podílu a růstového potenciálu.

Úplná definice:

BCG matice je model vyvinutý Boston Consulting Group (BCG), který pomáhá společnostem analyzovat své portfolio produktů nebo služeb. Matice je rozdělena do čtyř kvadrantů podle tržního podílu (vysoký nebo nízký) a růstového potenciálu (vysoký nebo nízký). Tyto kvadranty jsou označeny jako hvězdy, otazníky, dojný krávy a psi. Tento nástroj umožňuje společnostem identifikovat, jaké produkty nebo služby by měly investovat, zachovat, nebo zvažovat k likvidaci.

Příklady z reálné situace:

  1. Výrobce elektroniky může identifikovat svůj nový, inovativní produkt s vysokým růstovým potenciálem jako „hvězdu“ v BCG matici.
  2. Řetězec rychlého občerstvení může považovat svůj nejoblíbenější produkt s vysokým tržním podílem a nízkým růstovým potenciálem za „dojnou krávu“.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

BCG matice je strategický nástroj a neměla by být používána jako jediný způsob hodnocení produktů nebo služeb. Společnosti by měly vzít v úvahu další faktory, jako je konkurence, technologický vývoj nebo preference zákazníků.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké produkty nebo služby jsou naše „hvězdy“ a jak bychom měli investovat do jejich dalšího růstu?
  2. Jaké produkty nebo služby jsou naše „dojné krávy“ a jak je můžeme využít k financování našich „hvězd“ a „otazníků“?
  3. Máme nějaké „psy“ v našem portfoliu a jak s nimi máme naložit?

Citát:

„V byznysu, co je nevýhodou pro jednoho, je výhodou pro druhého. To je princip, který znamená, že každou slabost lze přetvořit na silnou stránku.“ – Richard Branson

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!