Obchodní plán

Zkrácená definice: Obchodní plán je dokument popisující cíle podnikání, strategie pro jejich dosažení a způsoby měření pokroku.

Úplná definice: Obchodní plán je podrobný dokument, který popisuje cíle podnikání, strategie pro jejich dosažení, finanční prognózy, tržní analýzu a další klíčové aspekty podnikání. Obchodní plán slouží jako mapa pro vedení podnikání a může pomoci přilákat investory.

Pro marketéry je obchodní plán důležitý, protože může poskytnout cenné informace o trhu, konkurenci a cílových zákaznících, které mohou ovlivnit marketingovou strategii. Také může pomoci identifikovat možnosti pro růst a zlepšení.

Business plán shromažďuje všechna nejdůležitější fakta, myšlenky, strategie. A je forma ochrany před dalšími roky zbytečné práce či nevhodně investovanými prostředky.

Tři důvody, proč mít podnikatelský plán:

 1. Uděláte si představu o vašich dlouhodobějších plánech nebo třeba ziskovosti celého projektu
 2. Identifikujete možná rizika, kterým můžete čelit
 3. Zvýšíte si šance u investorů (příp. crowdfunding) nebo v bance (při žádosti o úvěr apod.)

Příklady:

 1. Nový startup vytváří obchodní plán, aby definoval svou strategii pro vstup na trh, přilákal investory a sledoval svůj pokrok.
 2. Stávající podnik vytváří obchodní plán pro nový produkt, aby identifikoval cílový trh, stanovil cíle prodeje a strategii pro dosažení těchto cílů.

Nedoporučená situace:

Společnost se rozhodne rozšířit své podnikání bez vytvoření obchodního plánu. Bez jasné strategie a finančních projekcí může společnost narazit na nečekané výzvy nebo překážky.

Pár tipů pro sestavení spolehlivého plánu:

 • Vytvořte si plán B pro neočekávané situace
 • Zaměřte se na finance
 • Zahrňte do plánů maximálně přesné údaje, propočty…
 • Plán by měl být jednoduchý a komplexní zároveň
 • Průběžně svůj plán aktualizujte (alespoň jednou za rok)

Literatura pro obchodní plán

Otázky k zamyšlení:

 1. Jaké jsou hlavní cíle vašeho obchodního plánu?
 2. Jak může obchodní plán ovlivnit vaše marketingové strategie?
 3. Jak často byste měli aktualizovat svůj obchodní plán?

Citát: „Plánování je předchůdcem všeho úspěchu.“ – Albert Einstein, přeloženo: „Plánování je předchůdcem každého úspěchu.“

Jednorázový marketingový plán

Podnikatelský plán

Marketingový plán

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!