Marketing buzz

Zkrácená definice:

Marketing buzz je taktika vytváření vzrušení nebo očekávání kolem produktu nebo služby s cílem vyvolat rozhovory a šíření zpráv mezi spotřebiteli.

Úplná definice:

Marketing buzz, známý také jako word-of-mouth marketing, je technika, která se snaží vyvolat vzrušení, očekávání, nebo zvědavost kolem produktu, služby, nebo značky. Cílem je, aby se zákazníci sami začali o produktu bavit a sdílet informace s ostatními, což vytvoří organický „buzz“ nebo šum kolem značky. Marketing buzz může být velmi efektivní, ale vyžaduje jasně promyšlenou strategii a kreativní přístup. V mnoha případech se používají sociální média, influencer marketing, nebo virální marketing k vytvoření tohoto buzzu.

Příklady z reálné situace:

  1. Společnost Apple vytváří marketing buzz před uvedením nového iPhone na trh. Sdílí tajemné teasery a informace, které vyvolávají očekávání a spekulace.
  2. Restaurace může vytvořit marketing buzz tím, že pořádá tajemnou akci s limitovanou nabídkou speciálního jídla, o které se lidé začnou bavit a sdílet informace na sociálních médiích.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud marketing buzz není správně promyšlený a provedený, může to vést k negativním reakcím nebo k nepochopení značky ze strany zákazníků.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké kreativní strategie můžeme použít k vytvoření marketing buzzu kolem našich produktů nebo služeb?
  2. Jaké kanály jsou pro nás nejefektivnější pro šíření marketing buzzu?
  3. Jak můžeme měřit úspěšnost naší marketing buzz kampaně?

Citát:

„Dobrá reklama probouzí spotřebitele k tomu, aby mluvil o produktu.“ – Morris Hite.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!