Afirmace

Zkrácená definice:

Afirmace je pozitivní věta nebo myšlenka, kterou jedinec opakuje, aby posílil své sebevědomí, motivaci nebo dosáhl určitého cíle.

Úplná definice:

Afirmace je psychologická technika, která zahrnuje opakované říkání pozitivních prohlášení nebo myšlenek s cílem ovlivnit své vědomí a podvědomí. Tyto věty či myšlenky jsou často zaměřeny na dosažení konkrétních cílů, posílení sebevědomí, překonání negativních myšlenek nebo zlepšení celkového psychického stavu. I když se afirmace často používá v kontextu osobního rozvoje a psychologie, v marketingu může být také užitečná. Například, marketéři mohou vytvořit pozitivní afirmace o svých produktech nebo službách a opakovat je v rámci své komunikace, aby posílili pozitivní obraz značky u spotřebitelů.

Příklady z reálné situace:

 1. Osoba hledající novou práci může každý den opakovat afirmaci jako: „Jsem schopný, zkušený a zasloužím si práci, kterou miluji.“
 2. Firma vytvářející reklamní kampaň může použít afirmace jako: „Náš produkt zlepšuje životy našich zákazníků.“

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud jsou afirmace používány bez skutečné víry v jejich pravdivost nebo bez akcí vedoucích k jejich uskutečnění, mohou být neúčinné. Afirmace by měly být vždy používány s úmyslem a akcí za účelem dosažení požadovaného výsledku.

Otázky k zamyšlení:

 1. Jaké afirmace bych mohl použít pro posílení mého sebevědomí a motivace?
 2. Jak bych mohl využít afirmace v komunikaci mé firmy?
 3. Jaké konkrétní kroky mohu podniknout, aby se mé afirmace staly skutečností?

10 pozitivních afirmací pro posílení sebevědomí

 1. Jsem silný(á) a odvážný(á): Tato afirmace posiluje pocit vnitřní síly a odvahy čelit výzvám.
 2. Mám hodnotu a zasloužím si respekt: Tato afirmace pomáhá posílit sebeúctu a pocit vlastní hodnoty.
 3. Každý den se stávám lepší verzí sebe sama: Tato afirmace podporuje osobní růst a neustálé zlepšování.
 4. Mé myšlenky a názory jsou důležité: Tato afirmace pomáhá posílit sebedůvěru v komunikaci a vyjádření vlastního názoru.
 5. Jsem schopen(a) dosáhnout svých cílů: Tato afirmace podporuje důvěru ve vlastní schopnosti dosáhnout stanovených cílů.
 6. Mám neomezený potenciál: Tato afirmace otevírá mysl možnostem a pomáhá překonávat omezení.
 7. Přijímám sebe s láskou a soucitem: Tato afirmace podporuje sebelásku a přijetí vlastních nedokonalostí.
 8. Jsem tvůrce svého štěstí: Tato afirmace povzbuzuje k aktivnímu tvoření vlastního života a štěstí.
 9. Každá výzva je příležitostí k růstu: Tato afirmace pomáhá vidět výzvy jako cesty k rozvoji, nikoli jako překážky.
 10. Můj hlas má sílu a význam: Tato afirmace posiluje pocit, že máte co nabídnout světu a že váš hlas je důležitý.

Využití afirmací v komunikaci vaší firmy může být skvělým způsobem, jak posílit pozitivní firemní kulturu, motivovat zaměstnance a vytvořit silný a pozitivní brand. Zde je několik nápadů, jak toho dosáhnout:

 1. Vnitrofiremní komunikace:
  • Vytvořte afirmace, které odrážejí hodnoty a cíle vaší firmy.
  • Začleňte tyto afirmace do interních e-mailů, newsletterů a firemního intranetu.
  • Vytvořte vizuální materiály (plakáty, obrazovky v kancelářích) s afirmacemi, které posilují firemní hodnoty a cíle.
 2. Týmové meetingy a workshoppy:
  • Začněte nebo zakončete týmové schůzky afirmací, která motivuje a posiluje týmového ducha.
  • Použijte afirmace v tréninkových a rozvojových workshopech jako součást teambuildingových aktivit.
 3. Firemní kultura a HR:
  • Integrujte afirmace do firemní kultury a HR procesů, například při onboardingu nových zaměstnanců.
  • Využijte afirmace jako součást osobního rozvoje a hodnocení výkonu.
 4. Marketing a komunikace značky:
  • Použijte afirmace ve vaší značkové komunikaci, například v reklamách nebo na sociálních médiích, k posílení pozitivního vnímání vaší značky.
  • Vytvořte marketingové kampaně založené na afirmacích, které odrážejí hodnoty vaší firmy.
 5. Zákaznický servis:
  • Začleňte afirmace do interakce se zákazníky, aby odrážely kvalitu a hodnoty vaší služby.
  • Vytvořte pozitivní a motivující prostředí pro zákaznický servis s použitím afirmací.
 6. Osobní rozvoj zaměstnanců:
  • Podporujte zaměstnance, aby si vytvořili vlastní afirmace související s jejich osobními a profesionálními cíli.
  • Nabídněte kurzy nebo semináře zaměřené na pozitivní myšlení a osobní rozvoj.

Využitím afirmací ve firemní komunikaci můžete nejen posílit firemní kulturu, ale také motivovat a inspirovat vaše zaměstnance a zákazníky. Důležité je, aby byly afirmace autentické a skutečně odrážely hodnoty a cíle vaší firmy.

Citát:

„Vždy mě zajímalo, co by se stalo, kdybych se rozhodl místo strachu zvolit víru.“ – Shonda Rhimes

Přeloženo z originálního citátu: „I was always interested in seeing what would happen if I chose faith over fear.“ – Shonda Rhimes.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!