Marketingová strategie

Zkrácená definice:

Marketingová strategie je plán, který definuje cíle a postupy marketingu pro dosažení obchodních cílů.

Úplná definice:

Marketingová strategie je soubor akcí a rozhodnutí, které organizace podnikne, aby dosáhla svých marketingových a obchodních cílů. To zahrnuje identifikaci cílových trhů, stanovení jedinečného prodejního návrhu (USP), výběr marketingových kanálů a taktik a vytváření marketingových plánů pro každý kanál. Marketingová strategie také zahrnuje stanovení měřitelných cílů a sledování výsledků.

Příklady z reálné situace:

  1. Marketingová strategie e-commerce obchodu může zahrnovat zaměření se na sociální média a e-mailový marketing pro zvýšení povědomí o značce, přilákání nových zákazníků a udržení stávajících zákazníků.
  2. Marketingová strategie restaurace může zahrnovat lokální SEO, sociální média a emailový marketing pro přilákání nových zákazníků a udržení vztahu se stávajícími zákazníky.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Marketingová strategie by měla být pečlivě plánovaná a vyvíjená v souladu s cíli, zdroji a schopnostmi organizace. Implementace špatné nebo nevhodné marketingové strategie může vést k plýtvání zdrojů a neúspěchu na trhu.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký je můj jedinečný prodejní návrh a jak ho mohu využít ve své marketingové strategii?
  2. Které marketingové kanály jsou pro můj obchod nejefektivnější a jak je mohu integrovat do své marketingové strategie?
  3. Jaké jsou mé marketingové cíle a jak mohu sledovat svůj pokrok v jejich dosažení?

Citát:

„Marketing bez strategie je jako výlet bez cíle. Musíte vědět, kam jste na cestě, abyste mohli rozhodnout, jakým směrem jít.“ – Katherine Barchetti

Přeloženo z originálního citátu: „Marketing without a strategy is like traveling without a destination. You need to know where you’re going in order to decide which way to go.“ – Katherine Barchetti

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!