Marketingový plán

Zkrácená definice:

Marketingový plán je strategický dokument, který definuje marketingové cíle a taktiky k jejich dosažení.

Úplná definice:

Marketingový plán je komplexní dokument, který podrobně popisuje marketingové cíle a strategie, které organizace plánuje použít k dosažení těchto cílů. Marketingový plán často zahrnuje analýzu situace, identifikaci cílových trhů a segmentů, definování marketingových cílů a KPI, stanovení marketingového mixu (produkt, cena, místo, propagace) a plánování rozpočtu a časového harmonogramu.

Příklady z reálné situace:

  1. Startup v oblasti technologií vytvoří marketingový plán, který obsahuje cíle pro zvýšení povědomí o značce, získání nových uživatelů a zvýšení angažovanosti uživatelů prostřednictvím různých marketingových kanálů, jako jsou sociální média, e-mail marketing a PR.
  2. Maloobchodní firma může mít marketingový plán, který se zaměřuje na zvýšení prodeje a zákaznické loajality prostřednictvím programů věrnostních karet, propagačních akcí a personalizovaných e-mailů.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Marketingový plán není statický dokument. Měl by být pravidelně aktualizován a přizpůsobován v reakci na měnící se tržní podmínky a výsledky.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou mé marketingové cíle pro příští rok a jaké strategie a taktiky mě k nim dovedou?
  2. Jaký je můj marketingový rozpočet a jak ho mohu nejlépe rozdělit mezi různé kanály a aktivity?
  3. Jak budu měřit úspěch svých marketingových iniciativ?

Citát:

„Nejlepším marketingovým plánem na světě není nic platný bez týmu lidí, kteří ho dokážou provést.“ – Sandra M. Fidelis

Přeloženo z originálního citátu: „The best marketing plan in the world is worthless without a team of people to implement it.“ – Sandra M. Fidelis

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!