ROI – Return on Investment

ROI kalkulačka


Zkrácená definice:

ROI (Return on Investment) je finanční ukazatel používaný k měření účinnosti investice nebo srovnání účinnosti různých investic.

Úplná definice:

ROI, což je zkratka pro anglický termín Return on Investment, je finanční ukazatel používaný k měření návratnosti investice. Je to poměr mezi ziskem z investice a náklady na tu samou investici. ROI je často používán v marketingu k určení účinnosti různých marketingových iniciativ. Vypočítává se tak, že se odečtou náklady na marketing od zisku, který marketing generuje, a výsledek se poté podělí náklady na marketing. Výsledná hodnota, obvykle vyjádřená jako procento, ukazuje, jaký finanční návrat přináší investice do marketingu.

Příklady z reálné situace:

  1. Společnost, která investovala 10 000 Kč do reklamní kampaně a vydělala díky ní 50 000 Kč, má ROI 400 %.
  2. Pokud podnik investuje 100 000 Kč do nového marketingového software a zaznamená nárůst prodeje o 200 000 Kč, ROI je 100 %.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

ROI měří finanční výsledek, ale nebere v úvahu ostatní faktory, jako je hodnota značky, zákaznická loajalita nebo dlouhodobé přínosy, které může marketingová kampaň přinést.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký je náš ROI pro různé marketingové kampaně?
  2. Jak můžeme zlepšit naše ROI v marketingu?
  3. Jak můžeme měřit návratnost investice do různých oblastí našeho podnikání?

Citát:

„Úspěch je schopnost jít od jedné porážky k druhé bez ztráty nadšení.“ – Winston Churchill.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!