CTA – Call to Action

Zkrácená definice:

CTA (Call to Action) je výzva k akci, která motivuje recipienta k provedení určité akce, jako je například kliknutí na tlačítko nebo odkaz.

Úplná definice:

CTA (Call to Action) je marketingový termín, který se vztahuje na jakýkoliv prvek (tlačítko, odkaz, obrázek apod.) v reklamě nebo na webu, který vyzývá uživatele k provedení určité akce. Tato akce může být například nákup produktu, přihlášení k odběru newsletteru, stažení e-knihy nebo kliknutí na odkaz. CTA je důležitá pro marketéry, protože přímo vyzývá uživatele k interakci a podněcuje je k přeměně z návštěvníků na leady nebo zákazníky.

Příklady z reálné situace:

  1. E-commerce web používá CTA „Kupte nyní“ na stránkách produktů, aby podnětil návštěvníky k nákupu.
  2. Blog o zdravém životním stylu má na své hlavní stránce CTA „Přihlaste se k našemu newsletteru“, které vyzývá návštěvníky k přihlášení k odběru novinek.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

CTA musí být jasná a přímá, aby uživatelé pochopili, co se od nich očekává. Nespecifické nebo nejasné CTA mohou způsobit zmatek a snížit míru konverze.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké akce chci, aby uživatelé provedli na mém webu nebo v rámci mé marketingové kampaně?
  2. Jak mohu vytvořit jasnou a motivující CTA, která uživatele přiměje k akci?
  3. Jaké barvy, fonty a grafické prvky by mohly zvýšit viditelnost a efektivitu mé CTA?

Citát:

„Dobrá reklama je ta, která prodává produkt bez zjištění, že se jedná o reklamu.“ – Leo Burnett

Přeloženo z originálního citátu: „The best ad is one which sells the product without drawing attention to itself.“ – Leo Burnett.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!