B2B – Business-to-Business

Zkrácená definice:

B2B, nebo Business-to-Business, označuje obchodní transakce mezi podniky.

Úplná definice:

B2B, neboli Business-to-Business, je termín, který se používá k popisu obchodních transakcí mezi podniky, jako je prodej výrobků, služeb nebo informací mezi firmami. Tento termín se liší od B2C (Business-to-Consumer), který se vztahuje na transakce mezi firmou a jednotlivými spotřebiteli. B2B marketing je často zaměřen na dlouhodobé vztahy a zahrnuje strategie jako content marketing, e-mailový marketing, sociální média a SEO. Výzvou pro B2B marketéry je pochopit potřeby a očekávání svých zákazníků, aby mohli nabídnout řešení, které odpovídá těmto požadavkům.

Příklady z reálné situace:

  1. Výrobce hardwaru prodává své produkty jiné firmě, která je integruje do svých vlastních systémů – to je příklad B2B transakce.
  2. IT poradenská společnost nabízí své služby jiné firmě, která potřebuje pomoc s implementací nového softwaru – to je další příklad B2B transakce.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud firma nerozumí rozdílům mezi B2B a B2C marketingem a používá taktiky vhodné pro jednotlivé spotřebitele při komunikaci s jinými firmami, může to vést k neúspěchu. B2B marketing vyžaduje specifický přístup a pochopení potřeb podnikových zákazníků.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou potřeby a očekávání mých B2B zákazníků?
  2. Jaké B2B marketingové strategie bych měl využít pro dosažení mého cílového trhu?
  3. Jak můžu vybudovat dlouhodobé vztahy s mými B2B zákazníky?

Citát:

„V B2B se nejedná o to, kdo jste známi. Jde o to, kdo vás zná.“ – Paul Gillin

Přeloženo z originálního citátu: „In B2B, it’s not about who you know. It’s about who knows you.“ – Paul Gillin.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!