Tarifní systém

Tarifní systém je metoda, která se používá k stanovení cen nebo poplatků za služby nebo zboží. V různých odvětvích a situacích existují různé typy tarifních systémů, každý s vlastními specifikami. Zde je přehled několika běžných typů tarifních systémů a jejich porovnání.

Segmentově progresivní tarifní systém

 • Charakteristika: Ceny nebo sazby se zvyšují v určitých segmentech nebo intervalech. Například v případě hodinové sazby za řízení automobilu se sazba zvyšuje v určitých časových blocích (0-4 hodiny, 4-6 hodin, atd.).
 • Příklad použití: Pracovní doba, speciální dopravní služby, doba strávená řízením vozu při výpočtu cestovních náhrad OSVČ.
 • Porovnání: Tento systém je méně předvídatelný než lineární tarifní systém, ale může lépe odrážet změny v nákladech nebo náročnosti služby v průběhu času.

Lineární tarifní systém

 • Charakteristika: Cena nebo sazba se zvyšuje konstantním tempem, nezávisle na množství nebo čase.
 • Příklad použití: Hodinová sazba za práci, kde každá hodina je účtována stejně.
 • Porovnání: Jednoduchý a předvídatelný, ale nemusí účinně odrážet nárůst hodnoty nebo nákladů služby při větších množstvích nebo delším časovém využití.

Degresivní tarifní systém

 • Charakteristika: Cena nebo sazba se snižuje s nárůstem množství nebo doby použití.
 • Příklad použití: Slevy na hromadné nákupy, nižší jednotkové ceny pro velké objemy.
 • Porovnání: Vhodný pro povzbuzení většího odběru nebo delšího využití služeb, ale může být finančně méně výhodný pro poskytovatele služby při velkém množství.

Pevný tarifní systém

 • Charakteristika: Jednotná cena nebo sazba bez ohledu na množství nebo dobu využití.
 • Příklad použití: Měsíční poplatky za internet nebo posilovnu.
 • Porovnání: Maximálně předvídatelný pro zákazníky, ale může být nevýhodný pro ty, kteří využívají službu méně intenzivně.

Závěr k tarifním systémům

Různé tarifní systémy mohou být vhodné pro různé podmínky a požadavky. Volba tarifního systému závisí na cílovém trhu, nákladové struktuře služby nebo produktu a strategických cílech poskytovatele. Vždy je důležité zvážit, jak tarifní systém ovlivní chování a vnímání zákazníků.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!