HR marketing

Zkrácená definice:

HR marketing je strategie, která se zaměřuje na prezentaci firmy jako atraktivního zaměstnavatele, s cílem přilákat a udržet talentované pracovníky.

Úplná definice:

HR marketing, někdy také známý jako employer branding, je soubor strategií a taktik zaměřených na prezentaci firmy jako atraktivního místa pro práci. Tento proces zahrnuje vytváření a komunikaci pozitivního obrazu firmy, její kultury a hodnot. HR marketing se může zaměřovat na různé aspekty, včetně pracovních podmínek, možností kariérního růstu, firemní kultury, odměňování a uznání. Cílem je přilákat a udržet talentované pracovníky, které firma potřebuje pro svůj růst a úspěch.

Příklady z reálné situace:

  1. Firma vytváří kampaň na sociálních médiích, ve které prezentuje své pracovní prostředí a výhody, které nabízí svým zaměstnancům, aby přilákala nové talenty.
  2. Společnost organizuje firemní akce a sdílí fotografie a zážitky svých zaměstnanců na svém webu a v jiných médiích, aby ukázala svou pozitivní firemní kulturu a přilákala potenciální kandidáty.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

HR marketing nemůže slibovat věci, které firma nemůže dodržet. Prezentování firmy jako skvělého místa k práci, aniž by firma skutečně nabídla takové pracovní prostředí a výhody, může vést k demotivaci a zklamání zaměstnanců a narušit důvěru v značku.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký obraz naší firmy prezentujeme potenciálním zaměstnancům?
  2. Jaké jsou naše silné stránky jako zaměstnavatele a jak je můžeme lépe prezentovat?
  3. Jaké kanály a strategie můžeme využít k přilákání a udržení talentovaných pracovníků?

Citát:

„Uspokojte své zaměstnance, a oni uspokojí vaše zákazníky. Uspokojte své zákazníky, a vaši akcionáři budou spokojeni.“ – Richard Branson

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!