Divergentní styl učení

Zkrácená definice: Diverging (divergentní) styl učení je jeden ze čtyř stylů učení podle Kolbova modelu, kde jedinec preferuje konkrétní zkušenosti a reflexivní pozorování.

Úplná definice: Diverging (divergentní) styl učení je jedním ze čtyř stylů učení podle Kolbova modelu zkušenostního učení. Lidé s divergentním stylem učení upřednostňují konkrétní zkušenosti a reflexivní pozorování. Mají schopnost vidět věci z mnoha perspektiv, jsou kreativní a mají silné sociální a emoční dovednosti.

V marketingovém kontextu je divergentní styl učení důležitý při tvorbě obsahu, který podporuje tvořivost a účast, jako jsou brainstormingové sezení nebo týmové budovací aktivity. Divergentní učení může také pomoci při vytváření empatie a porozumění potřebám a pocitům zákazníků.

Příklad 1: Marketingový tým může uspořádat brainstormingovou session, aby přišel na nové nápady pro reklamní kampaň, čímž podporuje divergentní styl učení.

Příklad 2: Společnost prodávající umělecké potřeby může pořádat tvořivé workshopy, které umožňují zákazníkům experimentovat s různými technikami a materiály, což podporuje divergentní styl učení.

Nedoporučená situace: Pokud firma požaduje po svých zaměstnancích, aby se striktně drželi předem stanovených pokynů bez možnosti pro kreativní input, může to být frustrující pro ty, kteří upřednostňují divergentní styl učení.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak mohou naše marketingové strategie podporovat divergentní styl učení mezi našimi zaměstnanci a zákazníky?
  2. Jaké aktivity nebo zkušenosti můžeme nabídnout, které podporují reflexivní pozorování a konkrétní zkušenosti?
  3. Jak můžeme podporovat kreativitu a sociální interakci v našich marketingových aktivitách?

Citát: „Kreativita vyžaduje odvahu odchýlit se od normy.“ – Henri Matisse.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!