PR – Public Relations

Zkrácená definice:

PR (Public Relations), neboli vztahy s veřejností, jsou strategie a taktiky na podporu pozitivního vnímání a pověsti organizace u veřejnosti.

Úplná definice:

PR (Public Relations) se zaměřuje na řízení a udržování pozitivního obrazu organizace, značky nebo jednotlivce u veřejnosti. To zahrnuje různé strategie a taktiky, jako je komunikace s médii, řízení krizí, společenská odpovědnost firem, vytváření tiskových zpráv a další. Pro marketéry a podnikatele je důležité mít silné PR, protože to může výrazně ovlivnit vnímání jejich značky, povědomí o ní a její celkový úspěch na trhu.

Příklady z reálné situace:

  1. Firma A zažívá krizi, když je její produkt označen za nebezpečný. Jejich PR tým se rychle sejde, vydává tiskové zprávy a komunikuje s médii, aby vysvětlil situaci a uklidnil veřejnost.
  2. Firma B má silnou PR strategii, která zahrnuje pravidelné vydávání tiskových zpráv o nových produktech, společenské odpovědnosti a dalších důležitých aktualitách. To jim pomáhá udržovat pozitivní obraz u veřejnosti a zvyšovat povědomí o značce.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud firma ignoruje negativní veřejnou reakci nebo se špatně zvládne PR v době krize, může to vést k poškození její pověsti a ztrátě důvěry u veřejnosti.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké PR strategie a taktiky by mohly nejlépe posílit pověst mé značky?
  2. Jak mohu efektivně komunikovat s médii a veřejností během krize?
  3. Jaký vliv má moje PR na povědomí o značce a celkový úspěch na trhu?

Citát:

„Nejlepší způsob, jak budovat vztahy s veřejností, není tlačit svou zprávu, ale poslouchat, co má vaše publikum říct.“ – Richard Branson

Přeloženo z originálního citátu: „The best way to do PR is not by pushing your message, but by listening to what your audience has to say.“ – Richard Branson.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!