ARPU – Average Revenue Per User

Zkrácená definice: ARPU (Average Revenue Per User) je průměrný příjem generovaný jedním uživatelem nebo zákazníkem během určitého časového období.

Úplná definice: Average Revenue Per User (ARPU) je finanční metrika používaná k určení průměrného příjmu generovaného jedním uživatelem nebo zákazníkem během určitého časového období. Je to klíčový ukazatel, který firmám pomáhá porozumět hodnotě, kterou každý zákazník přináší, a je často používán v telekomunikacích, SaaS (Software as a Service), digitálních médiích a jiných sektorech s předplatnými modely.

Pro marketéry je ARPU důležitou metrikou, která může informovat o strategiích cen, produktů, marketingu a prodeje. Rozumění a optimalizace ARPU může pomoci firmám zvýšit své příjmy a ziskovost.

Příklady:

  1. Mobilní operátor používá ARPU k sledování průměrných měsíčních výdělků od jednoho zákazníka. Tato data mohou informovat o strategiích cen, balíčků a marketingu.
  2. Společnost poskytující streamovací služby sleduje ARPU pro pochopení, jaký příjem průměrně generuje každý uživatel, což jim pomáhá optimalizovat jejich strategie předplatného a reklamy.

Nedoporučená situace:

Společnost se zaměřuje na zvyšování ARPU bez ohledu na spokojenost zákazníků. To může vést k ztrátě zákazníků a poklesu celkových příjmů.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký je váš současný ARPU a jak se vyvíjel v průběhu času?
  2. Jaké strategie můžete implementovat pro zvýšení ARPU, aniž by to negativně ovlivnilo spokojenost zákazníků?
  3. Jak můžete využít informace o ARPU k vylepšení svých produktů a služeb?

Citát: „Zákazníci nemají rádi, když je někdo přesvědčuje. Chtějí být informováni.“ – Chris Murray

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!