Decision maker

Zkrácená definice:

Decision maker je osoba nebo skupina osob, které mají autoritu a zodpovědnost za rozhodování v organizaci.

Úplná definice:

Decision maker, neboli rozhodovatel, je osoba nebo skupina osob, které mají rozhodovací pravomoc v organizaci. Tito jedinci nebo týmy jsou zodpovědní za důležité obchodní rozhodnutí, která mohou ovlivnit celý směr a budoucí úspěch organizace. Pro marketéry je identifikace rozhodovatelů klíčová, protože to jsou osoby, které budou nakonec rozhodovat o nákupu jejich produktu nebo služby.

Příklady z reálné situace:

  1. V softwarové firmě je decision maker často vedoucí IT oddělení, který rozhoduje o nákupu nového softwaru.
  2. Ve větší korporaci je decision maker často CEO nebo jiný vysoko postavený vedoucí pracovník, který má pravomoc rozhodovat o velkých investicích.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud marketér zaměří svou strategii na nesprávného rozhodovatele, může to vést k neúspěchu prodejní strategie.

Otázky k zamyšlení:

  1. Kdo jsou rozhodovatelé v organizacích, které jsou našimi cílovými zákazníky?
  2. Jaké potřeby a očekávání mají tito rozhodovatelé a jak naše produkty nebo služby tyto potřeby splňují?
  3. Jak můžeme lépe komunikovat s rozhodovateli a přesvědčit je o hodnotě našich produktů nebo služeb?

Citát:

„Nejdůležitějším klíčem k rozhodování je mezi těmi, kteří implementují rozhodnutí, udržovat jasné rozlišení mezi rozhodováním a plněním.“ – Peter Drucker.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!