Akomodační styl učení

Zkrácená definice: Accommodating (akomodační) styl učení je jeden ze čtyř stylů učení podle Kolbova modelu, kde jedinec preferuje praktickou zkušenost a aktivní experimentování.

Úplná definice: Accommodating (akomodační) styl učení je jedním ze čtyř stylů učení podle Kolbova modelu zkušenostního učení. Lidé s akomodačním stylem učení se spoléhají na praktické zkušenosti a intuitivní řešení problémů, místo logické analýzy. Tito jedinci preferují aktivní experimentování a jsou ochotni riskovat. Jsou otevření novým zkušenostem, adaptabilní a často agilní v měnících se situacích.

Z pohledu marketingu, akomodační styl učení může být důležitý při tvorbě vzdělávacích materiálů nebo při interakci s cílovými skupinami, které tento styl učení preferují.

Příklad 1: Výrobce outdoorového vybavení může využít akomodační styl učení tím, že nabídne zákazníkům workshop o přežití v přírodě, kde mohou prakticky experimentovat s použitím produktů.

Příklad 2: Vzdělávací platforma může nabízet interaktivní simulace nebo hry, které umožňují uživatelům praktické experimentování a učení se na základě jejich vlastních zkušeností.

Nedoporučená situace: Pokud organizace představí nový software a poskytne zaměstnancům pouze detailní manuály pro studium, může to být neefektivní pro ty, kteří preferují akomodační styl učení. Ti by mohli mít potíže s osvojením nových informací bez možnosti praktického experimentování.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak naše produkty nebo služby uspokojí potřeby těch, kteří upřednostňují akomodační styl učení?
  2. Jaké interaktivní zkušenosti můžeme nabídnout, aby podpořily učení prostřednictvím experimentování a praxe?
  3. Jak můžeme přizpůsobit naše vzdělávací materiály různým stylům učení, včetně akomodačního stylu?

Citát: „Učení je zkušenost. Vše ostatní je jen informace.“ – Albert Einstein

Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Podpořte na Hithitu