Marketingový mix – 4P

Zkrácená definice:

Marketingový mix je soubor nástrojů, které organizace používá pro dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu. Tradičně se jedná o 4P: produkt, cena, místo (distribuce) a propagace.

Úplná definice:

Marketingový mix je kombinace nástrojů, které organizace využívá pro dosažení svých marketingových cílů v cílovém trhu. Je to souhrn všech marketingových rozhodnutí a akcí, které firma podnikne pro úspěšný prodej svých produktů nebo služeb. Tradiční marketingový mix zahrnuje 4P: produkt (co firma prodává), cena (za kolik), místo (kde se prodává) a propagace (jak firma komunikuje své nabídky). Některé moderní interpretace zahrnují další P, jako jsou lidé, procesy a fyzické důkazy.

Příklady z reálné situace:

  1. Mobilní telefonní společnost vytváří nový model telefonu (Produkt), stanoví cenu, která je konkurenceschopná na trhu (Cena), rozhodne se prodej uskutečnit prostřednictvím svých vlastních prodejen a online (Místo), a využívá televizní reklamy a sociální média k propagaci produktu (Propagace).
  2. Restaurace nabízí unikátní jídla (Produkt), stanoví cenovou politiku, která odráží kvalitu a původ surovin (Cena), rozhodne se prodej realizovat přímo v restauraci a prostřednictvím služby na rozvoz (Místo), a využívá lokální tisk a online marketing k propagaci svých nabídek (Propagace).

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Marketingový mix je nástroj strategického plánování a rozhodování. Nesprávné nebo nevyvážené použití prvků marketingového mixu může vést k neúspěšným marketingovým kampaním a může ovlivnit úspěch produktu nebo služby na trhu.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký marketingový mix je nejefektivnější pro mé produkty nebo služby?
  2. Jaké změny v mém marketingovém mixu by mohly vést ke zvýšení prodeje nebo zákaznické spokojenosti?
  3. Jak se můj marketingový mix liší od konkurence a jak mohu tyto rozdíly využít ve svůj prospěch?

Citát:

„Úspěch v marketingu není otázka náhody, ale důsledku správně smíchaného marketingového mixu.“ – Philip Kotler

Přeloženo z originálního citátu: „Success in marketing is not a matter of chance, but the result of a properly mixed marketing mix.“ – Philip Kotler.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!