ROAS – Return on Advertising Spend

ROAS kalkulačka


Zkrácená definice:

ROAS (Return on Advertising Spend) je metrika měřící výnosnost reklamních výdajů. Vypočítává se jako poměr výnosů z reklamy k nákladům na reklamu.

Úplná definice:

ROAS (Return on Advertising Spend) je klíčovou marketingovou metrikou, která měří efektivitu reklamních výdajů. Vypočítává se jako poměr výnosů získaných z reklamní kampaně k nákladům na tuto reklamní kampaň. Tato metrika je důležitá pro marketéry, neboť poskytuje konkrétní údaje o tom, jaký výnos přináší každá investice do reklamy. Tím pomáhá marketérům lépe rozhodovat o alokaci marketingového rozpočtu a optimalizovat reklamní kampaně pro zvýšení jejich výnosnosti.

Příklady z reálné situace:

  1. E-commerce obchod investoval 5 000 Kč do reklamní kampaně na Facebooku a získal z této kampaně prodeje za 15 000 Kč. ROAS pro tuto kampaň je tedy 15 000 Kč / 5 000 Kč = 3. To znamená, že za každou korunu investovanou do kampaně obchod získal 3 koruny.
  2. Společnost provádějící reklamní kampaň na Google Ads vynaložila 10 000 Kč a získala prodeje za 25 000 Kč. ROAS pro tuto kampaň je 25 000 Kč / 10 000 Kč = 2.5.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

ROAS je důležitá metrika, ale neměla by být používána izolovaně při hodnocení výkonnosti reklamních kampaní. Je také důležité zohlednit jiné faktory, jako jsou celkové náklady, marže na prodané produkty a hodnota zákazníka na celý život (LTV).

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký je můj aktuální ROAS pro různé reklamní kampaně a jak to ovlivňuje moje rozhodování o rozpočtu?
  2. Jaké strategie a taktiky mohu použít pro zvýšení ROAS mé reklamní kampaně?
  3. Jak mohu použít data a analytiku k měření a optimalizaci mého ROAS?

Citát:

„Největším rizikem pro marketéry není nedostatek dat, ale nedostatek disciplíny v měření a interpretaci správných dat.“ – Adam Singer

Přeloženo z originálního citátu: „The biggest risk to marketers is not in lacking data, but in lacking the discipline to properly measure and interpret the right data.“ – Adam Singer.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!