Google Trends

Zkrácená definice:

Google Trends je nástroj, který ukazuje, jak se mění zájem o konkrétní vyhledávací termíny v čase na Google.

Úplná definice:

Google Trends je online nástroj, který poskytuje data a vizualizace týkající se toho, jak často je určitý termín vyhledáván na Google v průběhu času a v různých geografických oblastech. Google Trends je užitečný pro marketéry, protože umožňuje sledovat trendy a porozumět výkyvům v zájmu o konkrétní téma nebo klíčové slovo. To může pomoci při plánování obsahu, optimalizaci SEO, nebo při strategii pro sociální média.

Příklady z reálné situace:

  1. E-shop prodávající oblečení může sledovat trend vyhledávání „letní oblečení“ v průběhu roku, aby lépe plánoval své zásoby a marketingové kampaně.
  2. Marketingový specialista může sledovat vzestup a pokles zájmu o konkrétní produkt nebo službu, aby určil nejlepší čas pro spuštění reklamní kampaně.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Google Trends by neměl být používán jako jediný nástroj pro rozhodování o marketingové strategii. Data z Google Trends mohou být velmi užitečná, ale měla by být kombinována s dalšími nástroji a metodami pro plné pochopení trhu.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké klíčové slovo nebo téma bychom měli sledovat v Google Trends pro naše podnikání?
  2. Jak můžeme využít data z Google Trends pro naši marketingovou strategii?
  3. Jaké další nástroje bychom měli použít k doplnění dat z Google Trends?

Citát:

„Data představují fakta. Příběhy představují kontext a emoce. Příběhy, které jsou postavené na faktech, mění svět.“ – Christiane Amanpour, novinářka CNN. Google Trends vám poskytuje fakta a data, ale na vás je, jak je interpretujete a využijete ve svém marketingovém příběhu.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!