Telemarketing

Zkrácená definice:

Telemarketing je marketingová technika, při které se telefonní hovory využívají k propagaci produktů nebo služeb.

Úplná definice:

Telemarketing je marketingová strategie, při které se telefonní hovory využívají k propagaci produktů nebo služeb a k získávání nových zákazníků nebo udržení stávajících. Tento přístup může být prováděn přímo organizací nebo prostřednictvím třetí strany specializované na telemarketing. Telemarketing může být účinný pro dosažení cílové skupiny, která nemá přístup k internetu nebo preferuje osobnější interakci. Tato strategie je také důležitá pro získávání zpětné vazby od zákazníků.

Příklady z reálné situace:

  1. Pojišťovací společnost používá telemarketing k oslovení potenciálních zákazníků a informování o svých pojištěních.
  2. Nonprofitní organizace využívá telemarketing k získání darů od současných nebo potenciálních dárců.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud telemarketingové hovory nejsou řádně načasované nebo cílené, mohou být vnímány jako rušivé nebo obtěžující, což může vést k negativnímu dojmu o značce.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak bychom mohli využít telemarketing k dosažení našich cílových zákazníků?
  2. Jak můžeme zlepšit kvalitu našich telemarketingových hovorů a zážitek zákazníka?
  3. Jaký je náš postup pro zacházení s negativními reakcemi na telemarketingové hovory?

Citát:

„Prodej není služba, prodej je profesionální dovednost. Je to těžké. Je to těžké fyzicky, je to těžké mentálně. Každý si myslí, že kdokoli si může zavolat. Je to jedna z nejtěžších pracovních pozic na světě.“ – Jordan Belfort.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!