Marketing

Zkrácená definice:

Marketing je proces vytváření, komunikace, doručování a výměny nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.

Úplná definice:

Marketing je široce rozsáhlý a komplexní obor, který zahrnuje všechny aktivity související s vytvářením, komunikací, doručováním a výměnou nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek. To zahrnuje řadu oblastí, včetně, ale nejen, tržního výzkumu, tvorby a implementace strategie, branding, reklama, prodej, distribuce, zákaznická služba a více. Účelem marketingu je přilákat a udržet zákazníky tím, že jim poskytne hodnotu a uspokojí jejich potřeby.

Příklady z reálné situace:

  1. Restaurace A používá marketingovou strategii, která zahrnuje sociální média, e-mailové zpravodaje a místní tiskové reklamy, aby zvýšila povědomí o své nové nabídce menu.
  2. E-commerce společnost B používá sofistikovanou marketingovou strategii zahrnující SEO, PPC reklamu, e-mailový marketing a sociální média, aby dosáhla zvýšení návštěvnosti webu a prodeje.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Marketing není jen o prodeji produktů nebo služeb. Pokud je marketing chápán pouze jako prodej, může dojít k ignorování dalších důležitých aspektů, jako je budování vztahů se zákazníky, poskytování zákaznického servisu a vytváření hodnoty pro zákazníky.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jakou roli hraje marketing v celkové strategii mého podnikání?
  2. Jaké marketingové strategie a taktiky jsou nejefektivnější pro mou značku nebo produkt?
  3. Jak mohu měřit a sledovat účinnost svých marketingových aktivit?

Citát:

„Dělejte své zákazníky tak šťastnými, že vám přivedou další zákazníky.“ – Philip Kotler

Přeloženo z originálního citátu: „Make your customers so happy that they bring you more customers.“ – Philip Kotler.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!