Retence

Zkrácená definice: Retence je schopnost firmy udržet zákazníky či uživatele po delší dobu.

Úplná definice: Retence je strategie nebo schopnost firmy udržet své zákazníky nebo uživatele po delší časové období. Jedná se o klíčový indikátor úspěšnosti podniku, který se obecně měří procentem zákazníků, kteří zůstávají zákazníky společnosti po určité období.

Pro marketéry a podniky je retence nesmírně důležitá. Vysoká míra retence znamená, že firma je schopna vytvářet dlouhodobé vztahy se svými zákazníky, což často vede k vyšším příjmům. Na druhou stranu, nízká míra retence může signalizovat problémy s kvalitou produktu, služeb nebo zákaznickou zkušeností.

Příklady:

  1. Společnost A má vysokou míru retence zákazníků, protože nabízí vynikající zákaznický servis a kvalitní produkty, které zákazníky přitahují a udržují.
  2. Mobilní aplikace B má vysokou míru retence uživatelů, protože nabízí jedinečné funkce a pravidelně aktualizuje obsah, což udržuje zájem uživatelů.

Nedoporučená situace:

Společnost C má nízkou míru retence zákazníků, protože nevěnuje dostatečnou pozornost potřebám a požadavkům svých zákazníků. To vede k tomu, že zákazníci hledají alternativy a opouštějí společnost.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaká je míra retence vašich zákazníků a jak ji můžete zlepšit?
  2. Jaké strategie můžete implementovat pro zvýšení retence zákazníků?
  3. Jaké faktory mohou ovlivnit retenci zákazníků ve vaší firmě?

Citát: „Získání nového zákazníka může stát pětkrát více než udržení stávajícího.“ – Philip Kotler

Co to je retence?

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!