Link Building

Zkrácená definice:

Link Building je proces získávání odkazů na svou webovou stránku z jiných webových stránek, což zlepšuje SEO a online autoritu.

Úplná definice:

Link Building, neboli budování odkazů, je strategie SEO, která spočívá v získávání zpětných odkazů (odkazy na vaši stránku z jiných webových stránek). Kvalitní zpětné odkazy z důvěryhodných a relevantních stránek mohou zvýšit autoritu a důvěryhodnost vaší webové stránky ve výsledcích vyhledávání, což může vést k vyšší návštěvnosti a lepšímu umístění. Pro marketéry je důležité, aby link building byl součástí celkové SEO strategie, protože může značně přispět k úspěchu online marketingu.

Příklady z reálné situace:

  1. Bloger o cestování pracuje na Link Building tím, že píše hostující články pro jiné cestovatelské blogy, které odkazují zpět na jeho stránku.
  2. E-shop se sportovním oblečením investuje do link buildingu tím, že spolupracuje s blogery o fitness a zdravém životním stylu, kteří pak odkazují na jejich produkty v příspěvcích.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Nesprávné použití link buildingu, jako je kupování nízkokvalitních zpětných odkazů z nesouvisejících nebo nevěrohodných stránek, může vést k penalizaci vyhledávači a negativně ovlivnit SEO.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou nejefektivnější strategie pro budování odkazů pro mou webovou stránku?
  2. Jaké jsou nejlepší způsoby, jak získat kvalitní zpětné odkazy z důvěryhodných a relevantních stránek?
  3. Jak mohu sledovat a měřit účinnost mé link building strategie?

Citát:

„Dobře prováděný link building není snadný. Ale může znamenat výrazný nárůst provozu na webu, zvýšení povědomí o značce a silnější online autoritu.“ – Brian Dean

Přeloženo z originálního citátu: „Good link building isn’t easy. But it can mean a significant increase in web traffic, higher brand awareness, and stronger online authority.“ – Brian Dean.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!