SMART

Zkrácená definice:

SMART je akronym používaný pro definování cílů, které jsou specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené.

Plná definice:

SMART je kritérium, které pomáhá při definování a nastavení cílů a plánů. Pojďme se podívat na každé písmeno tohoto akronymu:

 • S (Specifické): Cíl by měl být jasně definován, jednoznačný a konkrétní. Měl by odpovídat na otázky: Co chceme dosáhnout? Proč je tento cíl důležitý?
 • M (Měřitelné): Cíl by měl být měřitelný, aby bylo možné sledovat pokrok a určit, kdy je cíl splněn. Měl by odpovídat na otázku: Jak budeme vědět, že jsme cíl dosáhli?
 • A (Dosažitelné): Cíl by měl být realistický a dosažitelný s dostupnými zdroji a schopnostmi. Měl by odpovídat na otázku: Je tento cíl v našem dosahu?
 • R (Relevantní): Cíl by měl být relevantní v kontextu celkových cílů jednotlivce, týmu nebo organizace. Měl by odpovídat na otázku: Jak se tento cíl vztahuje k našim ostatním cílům?
 • T (Časově omezené): Cíl by měl mít jasně stanovený časový rámec. Měl by odpovídat na otázku: Kdy máme tento cíl dosáhnout?

Příklady z reálné situace:

 • Příkladem SMART cíle může být: „Zvýšit návštěvnost našeho webu o 20% během příštích 3 měsíců“.

Situace, které se nedoporučuje:

 • Nastavení cílů, které nejsou SMART, může vést k nejasnostem a nedostatečné motivaci.

Otázky k zamyšlení:

 • Jaké jsou mé SMART cíle pro tento rok?
 • Jakým způsobem mohou SMART cíle přispět k úspěchu mého týmu nebo organizace?

Citát:

„Cíle. Bez nich jsme jako loď bez kormidla.“ – Brian Tracy

Inspirace pro další studium:

 • Jak mohu vytvořit SMART cíle pro svůj tým?
 • Jaké jsou nejlepší nástroje pro sledování a měření pokroku vůči SMART cílům?
Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!