OOH – Out of Home

Zkrácená definice:

OOH (Out of Home) označuje reklamu, která je umístěna na veřejných místech a je určená k zobrazení mimo domov.

Úplná definice:

OOH (Out of Home) je forma reklamy, která dosahuje spotřebitelů, když jsou mimo svůj domov. To může zahrnovat širokou škálu formátů, od billboardů a reklam na zastávkách autobusu, po digitální displeje v obchodních centrech a letištích. Cílem OOH reklamy je vytvořit vizuálně impozantní a zapamatovatelné zprávy, které dosáhnou velkého počtu lidí ve veřejném prostoru.

Příklady z reálné situace:

  1. Velký billboard umístěný na frekventované dálnici, který zobrazuje reklamu na nové auto.
  2. Reklamní displej v obchodním centru, který promuje nový film.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Ne každá veřejná reklama je OOH reklama. Například, televizní a rozhlasové reklamy nejsou považovány za OOH reklamu, i když je mohou spotřebitelé sledovat nebo poslouchat mimo svůj domov.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak by mohla být OOH reklama efektivní součástí mé marketingové strategie?
  2. Jaké typy OOH reklamy by mohly být pro mou značku nejúčinnější?
  3. Jak mohu měřit účinnost mé OOH reklamy?

Citát:

„Dobrá reklama nekřičí na své publikum; mluví s ním.“ – David Ogilvy

Přeloženo z originálního citátu: „The best ideas come as jokes. Make your thinking as funny as possible.“ – David Ogilvy.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!