SPIN metoda

Zkrácená definice: SPIN metoda je technika prodeje založená na porozumění a reagování na potřeby zákazníka.

Úplná definice: SPIN je akronym pro Situaci, Problém, Implikace a Nutnost řešení, což je technika prodeje vyvinutá Neilem Rackhamem. Tato metoda je založena na porozumění a reagování na potřeby a očekávání zákazníka. Metoda SPIN se snaží prodejci pomoci lépe pochopit a odpovědět na potřeby zákazníka prostřednictvím sérií strategicky formulovaných otázek.

Pro marketéry a prodejce je SPIN metoda důležitá, protože podporuje vytváření hlubšího vztahu se zákazníkem a usnadňuje proces rozhodování zákazníka. Tato metoda umožňuje prodejci nejen pochopit potřeby zákazníka, ale také zdůraznit hodnotu produktu nebo služby tím, že ukazuje, jak mohou tyto potřeby splnit.

Příklady:

  1. Prodejce používá SPIN metodu v obchodním jednání se zákazníkem tím, že klade otázky na porozumění situaci zákazníka, identifikaci problému, který zákazník řeší, pochopení důsledků tohoto problému a zdůraznění nutnosti najít řešení.
  2. Marketér používá SPIN metodu při tvorbě reklamy tím, že zobrazuje situaci, kterou může zákazník zažít, zdůrazňuje problém, který by zákazník mohl mít, ukazuje možné důsledky tohoto problému a zdůrazňuje nutnost řešení, které jeho produkt nebo služba nabízí.

Nedoporučená situace:

Prodejce používá SPIN metodu, ale nerespektuje odpovědi zákazníka a nevytváří řešení založené na těchto odpovědích. Výsledkem je, že zákazník se může cítit nepochopený a nevážený.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak můžete upravit své prodejní techniky tak, aby lépe odrážely SPIN metodu?
  2. Jaké otázky můžete položit svým zákazníkům, aby jste lépe pochopili jejich situaci, problémy, implikace a potřebu řešení?
  3. Jak může SPIN metoda zlepšit vaše vztahy se zákazníky a zvýšit vaše prodeje?

Citát: „Nejdůležitější je poslouchat, co zákazník opravdu potřebuje, a pak nabídnout řešení.“ – Steve Jobs

S – Situační otázky

Jsou to otázky, kterými zjišťujeme současný stav klienta a jeho aktuální situace.

P – Problémové otázky

Zde narážíme na třecí plochy, kdy se nejčastěji pomocí uzavřených otázek doptáváme na detaily spojené s problémy, rizikem a příležitostmi ke zlepšení. V této fázi máme příležitost nabrat nejvíce argumentů k závěrečnému prodejnímu proslovu.

I – Implikační otázky

Teď už víme, co je za problém a víme také, že ho možná umíme vyřešit naší službou. Zřídka se stává, že je klient tzv. v naší hlavě, takže mu musíme situaci předložit tak, aby si samostatně vytvořil nákupní argumenty. Výsledkem by mělo být uvědomění časové tísně, potvrzení existence problému “Je potřeba s tím něco dělat”.

N – Nelze nekoupit

Zde se už můžeme bavit o situaci “Jakoby si službu/produkt již zakoupil”. Malujeme slovy jak se bude cítit, jak vše bude fungovat, jak předejde problémům, které nám sám řekl v předchozí diskuzi.

Více detailů o metodě SPIN se dozvíte ve videu.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!