Imprese

Zkrácená definice: Imprese, neboli zobrazení, je metrika, která udává, kolikrát byla reklama zobrazena.

Úplná definice: Imprese, také známá jako zobrazení, je digitální marketingová metrika, která udává počet zobrazení reklamy nebo webové stránky. Každé zobrazení představuje jedno zobrazení reklamy nebo stránky.

Pro marketéry je počet impresí důležitým ukazatelem úspěchu reklamní kampaně. Může pomoci při měření dosahu a viditelnosti kampaně a je často používán k vyhodnocení efektivity online reklamních strategií.

Příklad 1: Pokud má Facebooková reklamní kampaň 1 000 impresí, to znamená, že reklama byla zobrazena uživatelům Facebooku 1 000krát.

Příklad 2: E-commerce web může sledovat počet impresí produktových stránek, aby zjistil, které produkty jsou nejvíce zobrazeny zákazníky.

Nedoporučená situace: Pokud se marketér spoléhá pouze na imprese jako ukazatel úspěchu, může ignorovat další důležité metriky, jako je angažovanost nebo konverze, které poskytují hlubší pochopení o tom, jak uživatelé interagují s reklamou nebo webem.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak efektivně využíváme metriku impresí k měření úspěchu našich reklamních kampaní?
  2. Jak můžeme kombinovat informace z impresí s dalšími metrikami pro hlubší pochopení našeho online výkonu?
  3. Jaké faktory mohou ovlivnit počet impresí naší reklamy nebo webu?

Citát: „Dobrá reklama se nezabývá tím, jak výrobek prodáváte, ale jak o něm vyprávíte.“ – Simon Mainwaring.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!