Marketingový proces

Zkrácená definice: Marketingový proces je sérií kroků, které organizace sledují, aby identifikovaly příležitosti na trhu, vytvořily strategie a implementovaly a monitorovaly marketingové aktivity.

Úplná definice: Marketingový proces je strukturovaný přístup k plánování a implementaci marketingových strategií a aktivit. Tento proces obvykle zahrnuje následující kroky: 1) analýza situace (porozumění trhu a identifikace příležitostí), 2) strategie marketingu (určení cílového trhu a vývoj marketingového mixu), 3) plánování a implementace (vytvoření a spuštění marketingových plánů), a 4) kontrola a monitoring (měření výsledků a přizpůsobování strategií podle potřeby).

Marketingový proces je klíčový pro úspěšné fungování jakékoli organizace, protože umožňuje systematické a koordinované úsilí směřující k dosažení cílů podniku. Pomáhá také vytvářet hodnotu pro zákazníky a budovat silné vztahy s nimi, což může vést k dlouhodobému zákaznickému loajalitě a růstu podniku.

Příklad 1: Marketingový tým maloobchodního řetězce sleduje marketingový proces k identifikaci nových trendů v nakupování a vývoji inovativních strategií, aby zaujal své cílové zákazníky.

Příklad 2: Start-up v oblasti technologií používá marketingový proces k vyhodnocení konkurenčního prostředí, vývoji unikátní hodnotové nabídky a implementaci efektivních marketingových kampaní k růstu tržního podílu.

Nedoporučená situace: Pokud společnost ignoruje marketingový proces a spustí marketingovou kampaň bez řádného plánování a analýzy, může se setkat s nízkou účinností kampaně, ztrátou investic a potenciálně negativními reakcemi zákazníků.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak efektivně implementujeme marketingový proces ve svém podnikání?
  2. Jaké jsou naše silné a slabé stránky v každém kroku marketingového procesu?
  3. Jaký vliv má náš marketingový proces na naše vztahy se zákazníky a naše obchodní výsledky?

Citát: „Marketing není úkolem, který se provede. Je to nekonečný proces přinášení hodnoty zákazníkům.“ – Philip Kotler.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!