Komunikační mix

Zkrácená definice:

Komunikační mix je kombinace nástrojů a metod, které firma využívá pro komunikaci se svými cílovými zákazníky.

Úplná definice:

Komunikační mix je soubor různých nástrojů, kanálů a metod, které firma využívá k komunikaci svého marketingového poselství se svými cílovými zákazníky. Komunikační mix obvykle zahrnuje nástroje jako je reklama, prodejní podpora, PR (Public Relations), přímý marketing, sociální média a osobní prodej. Cílem komunikačního mixu je dosáhnout správné kombinace těchto nástrojů, aby firma mohla efektivně dosáhnout svých marketingových a komunikačních cílů.

Příklady z reálné situace:

  1. Společnost prodávající outdoorové vybavení používá kombinaci reklam na sociálních médiích, emailového marketingu a PR článků v outdoorových časopisech jako součást svého komunikačního mixu.
  2. Restaurace využívá kombinaci přímého marketingu prostřednictvím letáků, PR aktivit v místních médiích a aktivit na sociálních médiích pro dosažení svých komunikačních cílů.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Komunikační mix by měl být konzistentní a komplementární. Používání konfliktních nebo nesourodých komunikačních nástrojů může vést ke zmatení zákazníků a může poškodit image značky.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké komunikační nástroje a metody jsou nejúčinnější pro dosažení našich cílových zákazníků?
  2. Jak můžeme kombinovat různé nástroje a metody tak, aby se navzájem doplňovaly a posilovaly?
  3. Jak můžeme měřit a hodnotit účinnost našeho komunikačního mixu?

Citát:

„Jazyk marketingu má být jako klíč k zámku.“ – David Ogilvy

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!