PR článek

Zkrácená definice:

PR článek je forma public relations, která slouží k prezentaci organizace, produktu nebo služby v pozitivním světle prostřednictvím objektivního a informativního obsahu.

Úplná definice:

PR článek, také známý jako tisková zpráva, je napsán a distribuován s cílem informovat veřejnost o novém výrobku, službě, události nebo nějaké důležité milníky v organizaci. Je to nástroj pro komunikaci s médii a veřejností, který je využíván v rámci public relations (PR). Hlavním cílem PR článku je představit organizaci v pozitivním světle a podpořit povědomí o ní, jejích produktech nebo službách.

PR články jsou důležité pro marketéry, protože pomáhají budovat pověst a image značky. Mohou také zvýšit povědomí o značce, výrobku nebo službě a mohou vytvářet pozitivní veřejné mínění.

Příklady z reálné situace:

  1. Společnost uvádí na trh nový produkt a vytvoří PR článek, který popisuje jeho výhody, vlastnosti a jak tento produkt řeší potřeby zákazníků.
  2. Organizace dosáhla důležitého milníku, jako je otevření nové kanceláře nebo získání prestižní ceny. PR článek je použit k informování veřejnosti o této události a jejích důležitých aspektech.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

PR článek by neměl být použit jako přímý nástroj pro prodej. Místo toho by měl poskytnout cenné informace a podrobnosti, které čtenářům pomohou pochopit hodnotu organizace, jejího produktu nebo služby.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký druh informací by měl obsahovat náš PR článek, aby byl pro naši cílovou skupinu hodnotný?
  2. Jaké médium nebo platformu bychom měli použít k distribuci našeho PR článku?
  3. Jak můžeme změřit účinnost našeho PR článku?

Citát:

„Děláme PR, které mění myšlení a pohání akci. Vše ostatní je jen hluk.“ – George F. Snell III, americký PR expert.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!