Substituční efekt

Zkrácená definice: Substituční efekt odkazuje na tendenci spotřebitelů nahrazovat dražší produkty či služby levnějšími alternativami.

Úplná definice: Substituční efekt je ekonomický pojem, který popisuje chování spotřebitelů, kteří hledají levnější alternativy k dražším produktům nebo službám. Tento efekt obvykle nastává, když dojde ke změně cen, což vede k přesunu poptávky mezi produkty nebo službami. Substituční efekt je zásadní pro porozumění dynamice trhu a může ovlivnit strategie cenového stanovení a produktového designu.

Pro marketéry je substituční efekt důležitý, protože může ovlivnit poptávku po produktech nebo službách. Například pokud je produkt příliš drahý, spotřebitelé mohou hledat levnější alternativy, což může snížit prodej. Chápání substitučního efektu může pomoci marketérům stanovit optimální ceny a rozvíjet strategie, které minimalizují riziko substituce.

Příklady:

  1. Když se cena jablka zvýší, spotřebitelé mohou začít kupovat více pomerančů jako levnější alternativu. Toto je příklad substitučního efektu v praxi.
  2. Pokud je cena prémiové značky kávy příliš vysoká, spotřebitelé mohou přejít na levnější značku. Toto je další příklad substitučního efektu.

Nedoporučená situace:

Společnost prodává prémiový produkt, ale nebere v úvahu substituční efekt a nevěnuje dostatečnou pozornost cenové citlivosti svých zákazníků. Když zvýší cenu svého produktu, zákazníci začnou hledat levnější alternativy, což vede k poklesu prodeje.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké levnější alternativy mohou vaši zákazníci najít na trhu?
  2. Jak citliví jsou vaši zákazníci na změny cen vašich produktů nebo služeb?
  3. Jaké strategie můžete využít k minimalizaci substitučního efektu?

Citát: „Hodnota produktu v očích zákazníka, to je klíč k úspěchu. Pokud tuto hodnotu zvyšujete, nemusíte se obávat substitučního efektu.“ – Philip Kotler

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!